Week van gebed 2019

’De Week van Gebed voor de eenheid wordt in 2019 gevierd van 20-27 januari met iedere avond om 19.00 een korte viering in diverse kerken te Dalfsen. Dit jaar is het kerkgebouw ‘Het Kruispunt’ aangewezen als ontmoetingsplaats voor de Openingsviering op zaterdagavond 19 januari 2019 om 19.00 uur. Het thema die avond is “Zoek het recht en niets dan het recht” n.a.v. Deuteronomium 16 vers 20. De dienst wordt geleid door de predikanten ds. Gerard Nederveen (NGK) en ds. Anco Tol (PKN). Henk Ophoff heeft toegezegd de muzikale begeleiding voor zijn rekening te willen nemen met als het lukt een gelegenheidskoortje. Wij nodigen u via dit bericht uit om het begin van de avond van 19 januari te reserveren voor het meemaken van deze viering.

Het schema is in de gebedsweek verder als volgt:

  • Maandag 21 januari: `Vechtstroomgemeente (De Hoeksteen). Thema: Oprecht zijn
  • Dinsdag 22 januari:  NGK (De Hoeksteen). Thema: Allesomvattende liefde
  • Woensdag 23 januari:  R.K. kerk Dalfsen. Thema:Wees tevreden
  • Donderdag 24 januari: PKN (Grote Kerk). Thema: Goed nieuws voor de armen
  • Vrijdag 25 januari: GKv (Het Kruispunt). Thema:  Zorg goed voor de aarde

Aanvang van alle vieringen om 19.00 uur.

—————————————————————————-

Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen
‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie.

De reflecties voor de acht dagen en de dienst sluiten aan op het gekozen thema.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *