Artikelen door Bernhard Jonker

Week van gebed 2019

’De Week van Gebed voor de eenheid wordt in 2019 gevierd van 20-27 januari met iedere avond om 19.00 een korte viering in diverse kerken te Dalfsen. Dit jaar is het kerkgebouw ‘Het Kruispunt’ aangewezen als ontmoetingsplaats voor de Openingsviering op zaterdagavond 19 januari 2019 om 19.00 uur. Het thema die avond is “Zoek het recht en […]

Vredesdienst zondag 30 september 9.30 uur in de Grote Kerk

Het is een goede traditie elk jaar de Vredesweek in oecumenisch verband samen te vieren en te bidden voor Vrede. Dit jaar wordt de oecumenische Vredesdienst gehouden in de Grote Kerk te Dalfsen. Het thema van de dienst is: “Generaties voor Vrede”. Voorgangers zijn Pastor Gerard Noordink en Dominee Gerard Nederveen. Muzikale medewerking verleent het […]

Aan tafel het gesprek over vrede.

In het kader van de Vredesweek 2018 nodigen wij inwoners van de gemeente Dalfsen uit om aan tafel het gesprek over vrede aan te gaan. Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Verhalen worden […]

Kerkproeverij Dalfsen — zondag 9 september 2018

Proef Dalfsen nog een keer. Dit is het thema van Kerkproeverij op 9 september a.s. In Dalfsen wordt op 8 september Proef Dalfsen georganiseerd op de Landelijke Open Monumentendag. Het Podium van Kerken heeft gemeend daar een mooi vervolg aan te geven met een proeverij van verschillende kerken op de zondag tussen 14.00 uur en […]

Viering tijdens Sproeifeest in Hoonhorst

Van harte nodigen wij u op zondag 1 juli 2018 uit voor de oecumenische viering  welke   wordt gehouden in de feesttent op het terrein van het  Hoonhorster sproeifeest. Het thema van deze viering is “Feest in de tent”. Pastor  Marga Klein Overmeen en dominee Anco Tol zullen voorgaan in deze viering. Excelsior uit Dalfsen verzorgt de […]

Oppascentrale gaat door

We kregen de vraag of de oppascentrale alleen in december was of ook in 2018. Goed nieuws: de oppascentrale gaat in ieder geval door tot eind juli. Want dan vertrekken we naar Roemenië. Dus moet u een avondje weg, maar u heeft niemand om op de kinderen te passen?  0529 Unites biedt de oplossing. De […]

We gaan verder als werkgroep VakantieBijbelFeest.

Goed nieuws! We kunnen door. Vanaf heden gaan we samen met de werkgroep Kind en Evangelisatie van de GKv Dalfsen (Oost en West) verder. Het VakantieBijbelFeest zal een nieuw fenomeen gaan worden in het dorp Dalfsen. We gaan verder als werkgroep VakantieBijbelFeest. Voor deze naam is bewust gekozen omdat dit al goed bekend staat. In het jaar zullen twee VakantieBijbelFeest […]

Grote foto tentoonstelling in Heino

Van 19 mei t/m 9 juni wordt er in de RK. Kerk in Heino een fototentoonstelling gehouden met als thema: RELIGIE NU. De tentoonstelling bestaat uit 66 foto’s, waarop 66 religieuze voorgan(st)ers te zien zijn:Joden, christenen, moslims, hindoes, boeddhisten, druides, vrijmetselaars – om er maar enkele te noemen – en de talrijke, strenge, en liberale […]

ONTMOETINGSDIENST 20 mei PINKSTEREN

Op zondagmorgen 20 mei 2018 is er weer een ontmoetingsdienst in de NGK-kerk aan de Polhaarweg in Dalfsen. Daarbij zullen we stilstaan bij PINKSTEREN: oogstfeest! Door Gods Geest mogen we vruchtdragen voor God. Groeien in geloof, hoop, liefde, goedheid, geduld, vriendelijkheid, nederigheid… We zien uit naar een smakelijke dienst :-). Neem gerust ook familie, vrienden […]