Artikelen door Albert Jan

Online Kerst Singin vanuit Grote Kerk Dalfsen

Op vrijdagavond 24 december 2021 wordt om 19.00 uur via een videostream de jaarlijkse Kerst Singin uitgezonden vanuit de Grote Kerk in Dalfsen. De dienst is al eerder zonder publiek opgenomen. Het is een dienst met bekende kerstklassiekers, moderne kerstliederen en ook enkele kerstliederen speciaal voor de kinderen. De liederen worden begeleid door Maurice Compagner […]

Huis-aan-huis collecte voor Griekse vluchtelingenkinderen

Deze week t/m zaterdag 27 november is er in heel Nederland een huis-aan-huis collecte voor de Griekse vluchtelingenkinderen die onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Kerk in Actie wil daar in de nood voorzien met hulp van ons allen. Ook in Dalfsen wordt gecollecteerd. Wie de collectant heeft gemist kan een donatie doen: NL 89 ABNA […]

Sing-in 24 oktober

Op zondagavond 24 oktober wordt er in de Grote Kerk een Sing-in gehouden. Na anderhalf jaar de eerste Sing-in die we weer gewoon in de kerk kunnen houden! Wat geweldig dat we de gelegenheid hebben om samen lofliederen te zingen voor onze God, ons geloof in Hem te uiten, maar ook om bemoediging te mogen […]