Biddag 2022: BLIJVEN BIDDEN

Op woensdag 9 maart is de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. Zeker dit jaar worden we er ook bij bepaald hoe belangrijk het is om te blijven bidden, niet alleen voor ons ‘eigen hachje’ maar juist ook voor alles wat er in de wereld gaande is. Daarom is iedereen ook uitgenodigd om op deze dag mee te bidden.

Om 15.00 uur zal er via YouTube een (vooraf opgenomen) uitzending zijn voor en met de kinderen van de basisschool.

Deze dienst is te zien via deze link: kinderdienst biddag 2022

 

Om 19.00 uur zal er een gebedsdienst worden gehouden in Het Kruispunt, Brethouwerstraat 19. Van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, live of via GKv NGK Dalfsen – YouTube

Het thema in beide diensten is: BLIJVEN BIDDEN.