Openlucht Sing-in 10 juli

Zondagmiddag 10 juli  om 16.30 uur wordt er op het Kerkplein bij de Grote Kerk te Dalfsen een Openlucht Sing-in gehouden. Henriëtta Kuipers presenteert de Sing-in en de band bestaat uit: Floris Meerveld (piano), Jan Kramer (gitaar), Leonardo van Lenthe (viool), Linda Holsappel (dwarsfluit), Thomas Jansen (basgitaar), Nathan Jansen (drums), Henriëtta, Nanette en Marjolein (zang). kinderen mogen vooraan komen meezingen. Er staat ook een lied op het programma in meerdere talen, o.a. Oekraïens. Het thema is ‘Hij kent jouw naam’.

Er is een gedrukte liturgie (zie op deze website) en van een keuzeblad kan men een lied opgeven. De collecte is bestemd voor Actie Vakantietas: kinderen van minima gezinnen in de gemeente Dalfsen krijgen een tas met zomerspeelgoed, een ijsbon voor het hele gezin en een leesboek. Men kan doneren met de Scipio app of met de QR-code op de liturgie. Bovendien zal er een mandje rondgaan om contant geld op te halen.

Als de weersomstandigheden dat noodzakelijk maken wordt de Sing-in in de kerk gehouden. Zondag na 14.30 uur zal daarover een bericht staan op www.pgdalfsen.nl

Nacht van Gebed Dalfsen 2022 – voor de vervolgde kerk

Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd vanwege hun geloof in Jezus.

In de nacht van 17 op 18 juni wordt in heel Nederland en in verschillende andere landen gebeden voor deze vervolgde christenen. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Gelovigen die er voor uitkomen dat zij in Jezus Christus geloven worden van hun vrijheid beroofd en mishandeld. In moslimlanden zijn sommigen hun leven niet zeker.
In Dalfsen betreft het alleen de avond, namelijk van 20.00 uur – 0.00 uur in Het Kruispunt, Brethouwerstraat 19. In de Nacht van Gebed wordt er gebeden voor landen als Noord-Korea, Iran, Afghanistan en Pakistan. Over elk land wordt kort informatie gegeven met filmbeelden, waarna gelegenheid is in een groepje daarvoor te bidden. Dat kan hardop, dat kan ook in stilte. Je kunt elk gewenst moment binnenlopen en vertrekken.

Meer info: 0529-434203.

Vesper woensdag 13 april

Deze week leven we toe naar Goede Vrijdag en Pasen.

In de vespers deze week staat centraal het lijden van de mens. 

Aanvang: 19.00 uur in de Grote Kerk, Kerkplein 31.

Meer info op Protestantse Gemeente te Dalfsen (pgdalfsen.nl)

Daar is ook de liturgie voor deze vespers te downloaden: klik HIER

VESPER woensdag 6 april

Ook deze week zal er weer een vesper gehouden worden in de veertigdagentijd.

Aanvang 19.00 uur Deze keer zal het avondgebed plaatsvinden vanuit de

RK H. Cyriacus, Kerkstraat 16 te Hoonhorst

We lezen, luisteren, zingen en bidden samen. En we zijn stil.

De centrale teksten in deze gebedsviering:

Hij had de mensen, die Hem in de wereld toebehoorden lief,

en zijn liefde zou tot het uiterste gaan.

Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

 

Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn,

of mee te kijken via RK Kerk H. Cyriacus Hoonhorst – Kerkdienstgemist.nl

 

VESPER woensdag 30 maart GEANNULEERD

De geplande vesper op woensdagavond 30 maart kan helaas NIET doorgaan…

Wel zijn de opnamen van voorgaande weken uiteraard nog beschikbaar.
We verwachten dat de vespers van woensdag 6 en 13 april wel door zullen gaan.
De details daarvan zullen zo spoedig mogelijk hier worden vermeld.

 

VESPER woensdag 23 maart 2022

 

Ook deze week zal er weer een vesper gehouden worden in de veertigdagentijd.
Deze keer zal het avondgebed plaatsvinden vanuit De Hoeksteen, Polhaarweg 34.

We lezen, luisteren, zingen en bidden samen. En we zijn stil.

Als thema: Ik geef jullie mijn vrede!

Een uitspraak van Jezus, die we lezen in het Evangelie van Johannes.

Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn,

of mee te kijken via YouTube-kanaal GKv NGK Dalfsen

 

 

VESPER woensdag 16 maart 2022

Op woensdag 16 maart wordt er weer een vesperviering gehouden in de veertigdagentijd, ditmaal verzorgd door de RK H. Cyriacusparochie in Dalfsen, Wilhelminastraat 21. De viering is live bij te wonen, maar ook te volgen via RK H. Cyriacusparochie Dalfsen – Kerkdienstgemist.nl

Het begint om 19.00 uur en zal ongeveer een half uur duren. De liturgie van deze viering is HIER te downloaden. Informatie over de onderdelen, de inhoud en het doel van het getijdengebed vindt u op de achterkant van dit boekje: LITURGIE Avondgebed wo 16 maart 2022

We sluiten vandaag aan bij het wereldwijde getijdengebed: het Avondgebed (Vesper genoemd) van de woensdag in de tweede week van de veertigdagentijd. Het is een uitnodiging om te worden opgenomen en meegedragen in een on-onderbroken, al eeuwenlang durend gebed, dat met zijn wortels in de Joodse traditie rust. Wat kloosterlingen doen terwijl zij de bijbel lezen en de getijden (waaronder de Vesper) bidden: zij zijn alert op zichzelf, op hun eigen hart, of er een zin is, of paar woorden zijn, die hun raken… en deze woorden overdenken ze in de stiltes…

 

Biddag 2022: BLIJVEN BIDDEN

Op woensdag 9 maart is de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. Zeker dit jaar worden we er ook bij bepaald hoe belangrijk het is om te blijven bidden, niet alleen voor ons ‘eigen hachje’ maar juist ook voor alles wat er in de wereld gaande is. Daarom is iedereen ook uitgenodigd om op deze dag mee te bidden.

Om 15.00 uur zal er via YouTube een (vooraf opgenomen) uitzending zijn voor en met de kinderen van de basisschool.

Deze dienst is te zien via deze link: kinderdienst biddag 2022

 

Om 19.00 uur zal er een gebedsdienst worden gehouden in Het Kruispunt, Brethouwerstraat 19. Van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, live of via GKv NGK Dalfsen – YouTube

Het thema in beide diensten is: BLIJVEN BIDDEN.

 

Start 40-dagentijd met vesper in Grote Kerk op (As)woensdag 2 maart

Op Aswoensdag begint de 40-dagentijd. Om dit begin te markeren is er

op woensdag 2 maart om 19.00 uur een vesperviering in de Grote Kerk.

Voorgangers zijn Bas Zitman en Anco Tol.

 

Vesper 2 maart aswoensdag

 

De vesper is een bewuste start van een tijd van verstilling, versobering en aandacht schenken aan de ‘binnenkamer’ van het leven. Om zo in 40 vastendagen toe te leven naar Pasen.

Twee zinnen uit de Brieflezing voor deze Aswoensdag (2 Korintiërs 5:20-6:10) worden elk kort belicht.

De twee zinnen komen beide uit 2 Korinthe 6: 10:

‘we hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd’

én

‘we bezitten niets maar toch hebben we alles’.

Wie deze vesper gemist heeft, kan de vesper terugkijken

via kerkomroep.nl of kerkdienstgemist.nl

 

Week van Gebed voor eenheid 2022

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema voor de komende gebedsweek luidt ‘Licht in het duister’. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 15 tot en met 22 januari.

‘Het thema is toepasselijk in deze tijd,’ vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. ‘We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.’

 

Week van Gebed voor eenheid in Dalfsen

Via het Podium van Kerken Dalfsen organiseren we ook dit jaar gebedsvieringen.

Deze beginnen om 19.00 uur en zijn online te volgen via kerkomroep.nl/dalfsen of via kerkdienstgemist.nl

Vanwege de corona-maatregelen kunnen we op dit moment helaas niet fysiek samenkomen.

 

zaterdag 15 januari 2022 openingsviering
ds. Anco Tol, pastor Marga Klein Overmeen en ds. Gerard Nederveen. Er is een live-stream via YouTube-kanaal GKv NGK Dalfsen

maandag 17 januari
ds. Gerard Nederveen namens NGK via: YouTube-kanaal GKv NGK Dalfsen

dinsdag 18 januari
dhr. Peter van Hoof namens Vechtstroomgemeente via: YouTube-kanaal GKv NGK Dalfsen

woensdag 19 januari
mevr. Karin Drost namens RK via: RK H. Cyriacusparochie Dalfsen – Kerkdienstgemist.nl

donderdag 20 januari
ds. Hans Schipper en ds. Bas Zitman namens PGD via kerkomroep.nl of Protestantse Gemeente Dalfsen Grote Kerk / Overkant – Kerkdienstgemist.nl

vrijdag 21 januari
dhr. Maarten Westerink namens GKv via: GKv NGK Dalfsen – YouTube