Kruiswegstaties

In de Stille of Goede Week staan we stil bij de lijdensweg van Jezus Christus, in het bijzonder de laatste dagen voor zijn dood aan het kruis. In dit video-klankbeeld worden de Kruiswegstaties zoals deze in het Bonifatiuspark in Dokkum staan, getoond samen met passende muziek en teksten. Klik op deze link:

Kruiswegstaties in Bonifatiuspark in Dokkum

Video-klankbeeld van Rob Lengkeek, 2012 (c)

 

Paas Sing-in Oudleusen 9 april

Op zondagavond 9 april zal er in de kerk in Oudleusen een Paas Sing-in gehouden worden. ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’, dat is het thema. Marjolein Dekker zal de Sing-in presenteren. Wim van Lenthe (piano), Leonardo van Lenthe (viool) en Jan Kramer (gitaar) begeleiden de samenzang. Ook voor de kinderen zijn er liederen uitgekozen. Wie dat wil mag daarbij op het podium komen meezingen. De Diaconie collecte is bestemd voor Kerk in Actie: noodhulp aan Ethiopië vanwege de langdurig droogte. Wie alvast wil doneren kan dat doen op rekening NL66 RABO 0312 8068 92 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Dalfsen o.v.v. Kerk in Actie Ethiopië of via de QR-code. De Sing-in begint om 19.00 uur. Na afloop is er koffie, thee en limonade in De Luwte. Welkom en neem maar iemand mee! Meer info: 0529-471762

WEEK VAN GEBED 2023

Vredesdienst “Generatie Vrede”

De jaarlijkse Vredesweek wordt gehouden van 17 t/m 25 september. Het thema is “Generatie Vrede”.
Op zondag 25 september begint er om 09.30 uur een oecumenische Vredesviering in de Grote Kerk in Dalfsen. De voorgangers zijn pastoraal medewerker Marga klein Overmeen, ds. Anco Tol en ds. Gerard Nederveen. Het herenkoor van de St. Cyriacusparochie in Dalfsen ondersteunt de gezangen. Iedereen is van harte welkom om de dienst bij te wonen.

WELKOM IN DE KERK!

Zaterdag 10 september doen de gezamenlijke kerken van Dalfsen ook mee met de festiviteiten rondom Proef Dalfsen, het Bierfestival en de Open Monumentendag. Met deze Kerkproeverij zeggen we: welkom in de kerk!

Van 10.00-16.00 uur staat er een stand in de toren van de Grote Kerk in Dalfsen, met informatie van de diverse kerken in Dalfsen. Wie weet tot ziens!

Help de Fietserieje aan de publieksprijs!

De Fietserieje in Dalfsen is genomineerd voor de Ariënsprijs, als 1 van 25 geweldige, diaconale initiatieven.
Iedereen wordt uitgenodigd om te stemmen; want wij bepalen met zijn allen de Publieks prijs. Je kan stemmen via:
https://www.aartsbisdom.nl/stembus

Dit najaar wordt voor de zevende keer de Ariëns Prijs voor Diaconie uitgereikt, door het bisdom Utrecht. Hiervoor zijn vijfentwintig initiatieven genomineerd. De jury heeft inmiddels alle projecten bezocht. Maar ook wij als publiek mogen onze keus maken:
Naast de Ariëns Prijs voor Diaconie wordt dan ook de PublieksPrijs uitgereikt: Deze openbare stemronde duurt tot 15 oktober 2022.
De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 22 oktober in het Titus Brandsma Huis te Deventer (Colmschate).

Over de fietserieje:
Het begon in Dalfsen met een werkplaats, waar minima en statushouders leerden hoe hun fiets te onderhouden. Het is inmiddels uitgegroeid tot het kunnen kopen van een fiets, kinderzitjes en fietstassen voor een schappelijk bedrag. Fietsen worden aan de Fietserieje gegeven, gerepareerd tot een veilig vervoermiddel en verkocht. Behalve aan Oekraïners. Die krijgen een fiets, omdat onbekend is hoe zij er financieel voorstaan. Als een gekregen fiets te slecht is om op te knappen, worden er onderdelen afgehaald en gebruikt om andere fietsen op te knappen. Zes professionele jongens en een stagiaire werken per toerbeurt aan de fietsen.
Video: www.youtube.com/watch?v=veBNO_NnNO8

Programma Toerusting 2022-2023 PG Dalfsen

Klik op de afbeelding om het boekje ‘Programma Toerusting’ te openen

Vesper woensdag 13 april

Deze week leven we toe naar Goede Vrijdag en Pasen.

In de vespers deze week staat centraal het lijden van de mens. 

Aanvang: 19.00 uur in de Grote Kerk, Kerkplein 31.

Meer info op Protestantse Gemeente te Dalfsen (pgdalfsen.nl)

Daar is ook de liturgie voor deze vespers te downloaden: klik HIER

VESPER woensdag 6 april

Ook deze week zal er weer een vesper gehouden worden in de veertigdagentijd.

Aanvang 19.00 uur Deze keer zal het avondgebed plaatsvinden vanuit de

RK H. Cyriacus, Kerkstraat 16 te Hoonhorst

We lezen, luisteren, zingen en bidden samen. En we zijn stil.

De centrale teksten in deze gebedsviering:

Hij had de mensen, die Hem in de wereld toebehoorden lief,

en zijn liefde zou tot het uiterste gaan.

Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

 

Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn,

of mee te kijken via RK Kerk H. Cyriacus Hoonhorst – Kerkdienstgemist.nl

 

VESPER woensdag 30 maart GEANNULEERD

De geplande vesper op woensdagavond 30 maart kan helaas NIET doorgaan…

Wel zijn de opnamen van voorgaande weken uiteraard nog beschikbaar.
We verwachten dat de vespers van woensdag 6 en 13 april wel door zullen gaan.
De details daarvan zullen zo spoedig mogelijk hier worden vermeld.