leerhuisavond over Openbaring

 

Het boek Openbaring wordt vaak als ingewikkeld ervaren, met zijn schijnbaar dreigende taferelen van plagen en beesten in de eindtijd, de Armageddon.

Echter, in dit boek schuilt ook een boodschap van troost!

Hoe kan dat? Hoe moeten we dit boek lezen?

Daar gaan we op één avond bij stilstaan.

Het thema is: “De rode lijn door het boek Openbaring: over een Lam en een draak”.

 

We zien ernaar uit om u te verwelkomen op 6 maart en hopen op een mooie avond!

 

Wanneer: Woensdagavond 6 maart, om 20.00u. (inloop met koffie om 19.45 uur)

Spreker: Ds. At Kramer

Locatie: Het Kruispunt

Aanmelding:  Aanmelden is niet verplicht, maar wordt op prijs gesteld. Dit kan door een mail te sturen naar leerhuis@ngkdalfsen.nl

Sing-in 25 februari

Op zondagmiddag 25 februari wordt er een Sing-in gehouden in de Grote Kerk, aanvang 16.30 uur. Het thema is: KOM MAAR. Henriëtta Kuipers verzorgt de presentatie. De band bestaat uit: Floris Meerveld (piano), Iris Meerveld (dwarsfluit), Leonardo van Lenthe (viool), Thomas Jansen (basgitaar), Jan Kramer (gitaar), Marjolein Dekker en Henriëtta Kuipers (zang). De kinderen mogen bij de kinderliederen op het podium meezingen. Er zal ook gelegenheid zijn een lied op te geven van een keuzeblad. De liederen en het keuzeblad zijn onder de links te vinden. En alle teksten worden geprojecteerd op het scherm.
De Diaconiecollecte is bestemd voor St.Hineni (‘Hier ben ik’) in Jeruzalem, waar een aantal Dalfsenaren eind februari/begin maart naar toe gaat als vrijwilliger. Hineni bereidt maaltijden voor de minima, daklozen en vluchtelingen – ook uit Oekraïne – in Jeruzalem. De tweede collecte is voor de kerk (onkosten). Doneren kan via een QR-code, via de Scipio app en contant in de collectezak tijdens de rondgang. Wie vooraf wil doneren kan hier gebruik maken van de QR-code.
Na afloop is er in de kerk gelegenheid om na te praten met koffie, thee en limonade. Meer info: 0529-434203.

 

 

Week van gebed 2024

Week van gebed voor eenheid 2024 in het teken van het grote gebod

In de week van zaterdag 20 t/m vrijdag 26 januari 2024 doen we als Podium van kerken in de gemeente Dalfsen mee aan de landelijke Week van Gebed voor Eenheid. In deze week houdt elke deelnemende kerk een gebedsbijeenkomst die speciaal gericht is op het thema dat landelijk wordt gebruikt: ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Net als elders in het land vindt op zaterdag 20 januari een openingsviering plaats.  In de daaropvolgende week is er dagelijks een gebedsbijeenkomst. De exacte data en plaatsen staan in de agenda hieronder.

Het thema ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’ is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal, daarin ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf. De teamleden hebben deze samenwerking, zoals ze schrijven in hun begeleidende tekst, ‘ervaren als een weg van oecumenische bekering.’ Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was deze samenwerking niet vanzelfsprekend. We hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Dalfsen zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen.

De centrale plaats van liefde in het christelijke leven
Liefde is het DNA van het christelijk geloof. God is liefde en ‘de liefde van Christus heeft ons één gemaakt’. We vinden onze gemeenschappelijke identiteit in de ervaring van Gods liefde (Johannes 3 vers 16) en tonen die identiteit aan de wereld door hoe we elkaar liefhebben (Johannes 13 vers 35). In de passage die gekozen is voor de Week van Gebed (Lucas 10 vers 25-37), bevestigt Jezus de traditionele Joodse leer uit Deuteronomium 6 vers 5: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht’ en die van Leviticus 19 vers18b: ‘Heb je naaste lief als jezelf.’ Christenen zijn geroepen om te handelen zoals Christus. Dat kunnen we doen door net als de barmhartige Samaritaan liefde, barmhartigheid en medeleven te tonen aan mensen in nood, ongeacht hun religieuze, etnische of sociale achtergrond. Het is niet onze gedeelde identiteit die ons ertoe moet aanzetten de ander te hulp te komen, maar de liefde voor onze ‘naaste’. Deze visie van naastenliefde die Jezus ons voorhoudt, staat voortdurend onder druk. (?)

De gebedsbijeenkomsten vinden in de Week van Gebed plaats op de volgende data en locaties. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.

  • Zaterdag 20 januari, openingsviering in de Grote Kerk. Aanvang 19.00 uur. Voorgangers Pastor Marga Klein Overmeen en Ds. Freek Schipper. Met medewerking van het koor Pro Musica
  • Vanaf maandag 22 januari tot en met vrijdag 26 januari is er dagelijks om 19.00 uur in één van onze kerkgebouwen een gebedsbijeenkomst.
  • Maandag 22 januari in Het Kruispunt (NGK)
  • Dinsdag 23 januari in de Trefkoele Plus (Vechtstroom Gemeente)
  • Woensdag 24 januari in de St. Cyriacuskerk (R.K. Dalfsen)
  • Donderdag 25 januari in de Grote Kerk (PGD)
  • Vrijdag 26 januari ook in Het Kruispunt (NGK)

Kerstavonddienst 2023: Vrede voor iedereen

“Vrede voor iedereen!” Dat is het thema van de kerstavonddienst op 24 december 2023 in de Trefkoele+.
We willen samen het kerstfeest vieren; Kerst is het feest waar wordt gevierd dat Jezus geboren is en licht en vrede op aarde bracht. Bij deze hoopvolle gebeurtenis willen we samen stilstaan.
We gaan samen zingen, kijken en luisteren in deze dienst die geschikt is voor alle leeftijden. Na afloop is er koffie, thee, ranja en wat lekkers! Van harte welkom aan iedereen! De zaal is open vanaf 18:30 uur. Aanvang 19:00 uur.

‘Kerst in Dalfsen’ is een initiatief, waarbij gemeenteleden van verschillende kerken samenwerken.

Kerst Singin 2023 in Grote Kerk Dalfsen

Op Kerstavond, zondag 24 december, is er om 19.00 uur een Kerst Singin in de Grote Kerk in Dalfsen. Het belooft een gevarieerde en sfeervolle viering te worden met verschillende soorten kerstliederen: bekende kerstklassiekers, moderne kerstliederen, koorsolo’s en ook enkele kerstliederen speciaal voor de kinderen. Er zal daarbij dit jaar ook een kinderkoor optreden!

De liederen worden tijdens de dienst begeleid door een speciaal hiervoor samengesteld koor en een muziekgroep welke dit jaar bestaat uit: Maurice Compagner (vleugel), Meike Wermink (saxofoon), Bert Pekkeriet (djembé), Leonardo van Lenthe (viool), Thamar Vetkamp (viool), Marlissa Dijk (dwarsfluit), Linda Holsappel (dwarsfluit), Jan Kramer (gitaar) en Edwin Vetkamp (basgitaar).

De dienst wordt ook live uitgezonden via www.kerkomroep.nl.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!

Programma Toerusting PG Dalfsen

Help de Fietserieje aan de publieksprijs!

De Fietserieje in Dalfsen is genomineerd voor de Ariënsprijs, als 1 van 25 geweldige, diaconale initiatieven.
Iedereen wordt uitgenodigd om te stemmen; want wij bepalen met zijn allen de Publieks prijs. Je kan stemmen via:
https://www.aartsbisdom.nl/stembus

Dit najaar wordt voor de zevende keer de Ariëns Prijs voor Diaconie uitgereikt, door het bisdom Utrecht. Hiervoor zijn vijfentwintig initiatieven genomineerd. De jury heeft inmiddels alle projecten bezocht. Maar ook wij als publiek mogen onze keus maken:
Naast de Ariëns Prijs voor Diaconie wordt dan ook de PublieksPrijs uitgereikt: Deze openbare stemronde duurt tot 15 oktober 2022.
De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 22 oktober in het Titus Brandsma Huis te Deventer (Colmschate).

Over de fietserieje:
Het begon in Dalfsen met een werkplaats, waar minima en statushouders leerden hoe hun fiets te onderhouden. Het is inmiddels uitgegroeid tot het kunnen kopen van een fiets, kinderzitjes en fietstassen voor een schappelijk bedrag. Fietsen worden aan de Fietserieje gegeven, gerepareerd tot een veilig vervoermiddel en verkocht. Behalve aan Oekraïners. Die krijgen een fiets, omdat onbekend is hoe zij er financieel voorstaan. Als een gekregen fiets te slecht is om op te knappen, worden er onderdelen afgehaald en gebruikt om andere fietsen op te knappen. Zes professionele jongens en een stagiaire werken per toerbeurt aan de fietsen.
Video: www.youtube.com/watch?v=veBNO_NnNO8

Sing-in 21 februari Grote Kerk Dalfsen

Op zondagavond 21 februari zal er een Sing-in worden verzorgd vanuit de Grote Kerk. Dit is een livestream uitzending via Kerkomroep en Kerkdienstgemist. Op www.pgdalfsen.nl kan men de link ernaartoe aanklikken. De uitzending begint om 18.30 uur. Men kan inschakelen vanaf 18.20 uur. De Sing-in heeft als titel meegekregen: Houd afstand – maar God is dichtbij’. In deze tijd  moeten we afstand houden van elkaar en moeten we nadenken over het aantal bezoekers thuis en bij wie je individueel op bezoek kunt gaan. Vier je wel of niet je verjaardag en hoe dan? En je vraagt je af welke rol God in dit alles speelt. Te midden van alle onzekerheden mogen we weten: Hij is erbij. En Hij is dichtbij. De liederen die ten gehore gebracht worden zijn bedoeld om thuis mee te zingen. Voor de kinderen zijn er mooie liederen gekozen en is er een kleurplaat bij een van de liederen te downloaden van www.pgdalfsen.nl. Tijdens de Sing-in kunnen zij die kleuren.

Medewerking wordt o.a. verleend door Mirjam Jansen (piano), Jan Kramer (gitaar), Leonardo van Lenthe (viool), Edwin Vetkamp (basgitaar), Floris Meerveld (piano), Margo en Christine van den Brink (piano). Verzoeknummers opgeven voor deze Sing-in is niet mogelijk, maar wie een lied wil doorgeven voor een andere keer kan mailen naar: jetta@home.nl.

De collecte die anders gehouden zou worden is bestemd voor het Eetcafé van Er is Hoop Zwolle. Zij werken nu in coronatijd samen met het Leger des Heils dat met de soepbus gezonde maaltijden en soep uitgeeft aan mensen die veel op straat leven. Men kan overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Dalfsen: NL66 RABO 0312806892 o.v.v. St. Er is Hoop Zwolle – Eetcafé.

Door de corona omstandigheden is het niet mogelijk om fysiek aanwezig te zijn in het kerkgebouw. Door thuis mee te doen hoopt men de verbondenheid te benadrukken. Samen zingen verbindt, ook als je fysiek niet bij elkaar bent. Meer info: 0529-434203.

Beeldverslag KERSTTUINEN 2020 !!

Bekijk hieronder nogmaals het resultaat. Want helaas…. is alles weer afgebroken en opgeruimd! Maar wat hebben wij er toch onwijs van genoten dat zo veel mensen (wij schatten rond de 1000!!) de weg naar ‘Kerst in Dalfsen’ gevonden hebben en dat we zo veel mensen mochten meenemen ‘op reis’. We werden overspoeld met mooie positieve reacties en dat maakt ons enorm dankbaar! Bij ons borrelen al weer nieuwe ideeën en plannen, dus wie weet tot volgende Kerst?!!

Sing-in 25 oktober 2020 Grote Kerk Dalfsen

Op zondagavond 25 oktober  a.s. zal een Sing-in worden verzorgd vanuit de Grote Kerk. Dit is een livestream uitzending (beeld en geluid) via Kerkomroep. Op www.pgdalfsen.nl kan men de link ernaartoe aanklikken. De Sing-in begint om 18.30 uur. Men kan inschakelen vanaf 18.20  uur, waarna het eerste lied te horen is. Het thema van deze Sing-in is ‘Jij bent bijzonder’ en zal worden gepresenteerd door Henriëtta Kuipers. De tekst van de liederen zal meelopen onder het uitgezonden beeld. Bovendien zijn de teksten te vinden op www.pgdalfsen.nl . Er is een keuzeblad waarvan men een verzoeknummer ‘ter plekke’ mag opgeven. Stuur een Whats–app berichtje op 25 oktober tijdens het collecte moment naar het nummer dat zal worden genoemd. Voor de kinderen zijn twee mooie liederen gekozen en is er een kleurplaat Jij bent bijzonder te downloaden van de website van de kerk. Tijdens de rest van de Sing-in kunnen zij die kleuren.

De band bestaat uit: Wim van Lenthe (piano), Leonardo van Lenthe (viool). Jan Kramer (gitaar), Edwin Vetkamp (basgitaar), Joke van Lenthe (zang), Marjolein Dekker (zang), Esmee Dekker (zang), Esmée de Jong (zang) en Henriëtta Kuipers (zang). De collecte waarvoor men een bedrag kan overmaken is o.a. bedoeld voor de vluchtelingen van kamp Moria op Lesbos.

Opgave om deze dienst te bezoeken is door de corona omstandigheden niet mogelijk. Door thuis mee te doen hoopt men de verbondenheid te benadrukken. Samen zingen verbindt, ook als je fysiek niet bij elkaar bent.

Meer info: 0529-434203.