Biddag 2022: BLIJVEN BIDDEN

Op woensdag 9 maart is de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. Zeker dit jaar worden we er ook bij bepaald hoe belangrijk het is om te blijven bidden, niet alleen voor ons ‘eigen hachje’ maar juist ook voor alles wat er in de wereld gaande is. Daarom is iedereen ook uitgenodigd om op deze dag mee te bidden.

Om 15.00 uur zal er via YouTube een (vooraf opgenomen) uitzending zijn voor en met de kinderen van de basisschool.

Deze dienst is te zien via deze link: kinderdienst biddag 2022

 

Om 19.00 uur zal er een gebedsdienst worden gehouden in Het Kruispunt, Brethouwerstraat 19. Van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, live of via GKv NGK Dalfsen – YouTube

Het thema in beide diensten is: BLIJVEN BIDDEN.

 

Start 40-dagentijd met vesper in Grote Kerk op (As)woensdag 2 maart

Op Aswoensdag begint de 40-dagentijd. Om dit begin te markeren is er

op woensdag 2 maart om 19.00 uur een vesperviering in de Grote Kerk.

Voorgangers zijn Bas Zitman en Anco Tol.

 

Vesper 2 maart aswoensdag

 

De vesper is een bewuste start van een tijd van verstilling, versobering en aandacht schenken aan de ‘binnenkamer’ van het leven. Om zo in 40 vastendagen toe te leven naar Pasen.

Twee zinnen uit de Brieflezing voor deze Aswoensdag (2 Korintiërs 5:20-6:10) worden elk kort belicht.

De twee zinnen komen beide uit 2 Korinthe 6: 10:

‘we hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd’

én

‘we bezitten niets maar toch hebben we alles’.

Wie deze vesper gemist heeft, kan de vesper terugkijken

via kerkomroep.nl of kerkdienstgemist.nl

 

Week van Gebed voor eenheid 2022

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema voor de komende gebedsweek luidt ‘Licht in het duister’. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 15 tot en met 22 januari.

‘Het thema is toepasselijk in deze tijd,’ vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. ‘We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.’

 

Week van Gebed voor eenheid in Dalfsen

Via het Podium van Kerken Dalfsen organiseren we ook dit jaar gebedsvieringen.

Deze beginnen om 19.00 uur en zijn online te volgen via kerkomroep.nl/dalfsen of via kerkdienstgemist.nl

Vanwege de corona-maatregelen kunnen we op dit moment helaas niet fysiek samenkomen.

 

zaterdag 15 januari 2022 openingsviering
ds. Anco Tol, pastor Marga Klein Overmeen en ds. Gerard Nederveen. Er is een live-stream via YouTube-kanaal GKv NGK Dalfsen

maandag 17 januari
ds. Gerard Nederveen namens NGK via: YouTube-kanaal GKv NGK Dalfsen

dinsdag 18 januari
dhr. Peter van Hoof namens Vechtstroomgemeente via: YouTube-kanaal GKv NGK Dalfsen

woensdag 19 januari
mevr. Karin Drost namens RK via: RK H. Cyriacusparochie Dalfsen – Kerkdienstgemist.nl

donderdag 20 januari
ds. Hans Schipper en ds. Bas Zitman namens PGD via kerkomroep.nl of Protestantse Gemeente Dalfsen Grote Kerk / Overkant – Kerkdienstgemist.nl

vrijdag 21 januari
dhr. Maarten Westerink namens GKv via: GKv NGK Dalfsen – YouTube

Petrus in het land op bezoek in Dalfsen

‘Petrus in het land’ is op bezoek in Dalfsen waar we welkom worden geheten door dominee Hans Schipper. Hij kijkt alvast vooruit naar Dankdag. Het thema is dan ook ‘Dankbaarheid’. We treffen boer Henk Oegema tussen zijn Jersey-koeien op het land. Ondanks dat hij het als boer niet makkelijk heeft legt hij uit waarom hij ‘de kop niet laat hangen’. We zien hem dan ook vol enthousiasme een schoolklas vertellen over zijn dagelijks werk en zijn zorg voor de aarde. Verderop in het dorp wordt er door verschillende mensen hard gewerkt in de Sociale Moestuin. Door dit initiatief van de kerk doen ze nieuwe vriendschappen op.

NPO 2 ZATERDAG 30 oktober 17:10 – 17:38

Voor meer informatie: Petrus in Dalfsen met Dankdag | KRO-NCRV

Wat doe jij in vredesnaam?

OECUMENISCHE VIERING VREDESWEEK DALFSEN

In de vredesweek op zondag 26 september zal er ook in Dalfsen weer de jaarlijkse oecumenische viering worden gehouden. Thema dit jaar:

WAT DOE JIJ IN VREDESNAAM?

Ieder mens verlangt naar vrede, want er is al genoeg onvrede in de wereld. Juist in onze tijd merken we hoe mensen van elkaar vervreemden en – ongewild – tegenover elkaar komen te staan. Daarom de uitdaging voor ons allemaal: wat doe jíj om de vrede te bevorderen? En wat heeft God daarmee te maken?

Voorgangers zijn pastor Marga klein Overmeen, ds Anco Tol en ds Gerard Nederveen. Muzikale medewerking wordt verleend door het Dalfser R.K. Herenkoor onder leiding van Magdalena Jarczyk. Het orgel wordt bespeeld door Dick van Berkum. Van harte uitgenodigd om de dienst mee te beleven, of via het internet of live aanwezig. Na afloop is er gelegenheid om onder een kop koffie na te praten. De dienst begint om 10.00 uur in de Grote Kerk in Dalfsen, Kerkplein 31. Voor meer informatie: Thema 2021 – Vredesweek

LINK NAAR  LIVE UITZENDING Protestantse Gemeente Dalfsen Grote Kerk / Overkant – Kerkdienstgemist.nl

 

Contactpersoon: G.Nederveen, g.nederveen@solconmail.nl // 06 – 10337264

Buiten SING IN gaat door !

DALFSEN – De weerverwachtingen zijn goed, dus de sing-in morgen op het evenemententerrein gaat door. Net als vorig jaar tijdens de sing-in wordt er geen regen verwacht. Dus alles gaat door zoals gepland! Om 16.00 uur op het evenemententerrein vindt het plaats. Iedereen is van harte welkom.

Wil je zitten, neem dan een stoeltje/krukje/kleedje mee.
De band CrossFade zal de sing-in begeleiden, voor meer informatie over hen: http://www.crossfademusic.nl.

We zullen een uur mooie, bekende, goed mee te zingen liederen gaan zingen met elkaar! Tot morgen – 16.00 uur – evenemententerrein naast het gemeentehuis.

(BRON: Buiten sing-in morgen | DalfsenNet

WEBMASTER GEZOCHT!

GEZOCHT:

ENTHOUSIASTE WEBMASTER

BEN JIJ of KEN JIJ IEMAND die

  • de kerken van Dalfsen een warm hart toedraagt?
  • handig is met computers
  • ervaring heeft met het beheren van websites (WordPress)
  • tijd én creativiteit heeft?

Dan zoeken we jou!

Wat is het Podium van Kerken? www.podiumvankerkendalfsen.nl

De kerken, die deelnemen aan het Podium van Kerken te Dalfsen willen verbonden zijn in hun geloof in de ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze ondernemen regelmatig samen actie om plaatselijk het evangelie te laten zien in woord en daad. Bovendien om voor de burgerlijke gemeente Dalfsen een aanspreekpunt te zijn om maatschappelijke problematieken te bespreken. Een boeiende ontwikkeling, die tot zegen mag zijn voor de onderlinge contacten in het dorp.

Voor meer informatie:

Gerard Nederveen 06-10337264 of: g.nederveen@solconmail.nl

LATEN WE VLAGGEN!

“Juist in deze tijd, als iedereen zich misschien minder feestelijk voelt… juist nu mensen zich ‘naar binnen keren’ en nadenken over de zin van het leven, willen we laten zien waar het om draait en zoeken we de verbinding in de dagen voor en met Pasen. En dat kunnen we doen door bijvoorbeeld: te vlaggen…!”

Zo dachten enkele jongeren vorig jaar ook voordat het Kerst werd. Toen wapperde ‘hun’ vlag al in de mast bij GKv Het Kruispunt en NGK De Hoeksteen. Maar daar blijft het niet bij… “Het is misschien maar een klein iets, zo’n vlag, maar dit valt wel op. Helemaal als nog meer kerken in Dalfsen meedoen!”, liet ds. Gerard Nederveen al weten. En dat gaat lukken!
Via het Podium van kerken Dalfsen kan iedere kerk in Dalfsen nu met Pasen vlaggen. Want op woensdagmiddag 24 maart werd de vlag overhandigd door Jord Stevens aan afgevaardigden van de kerken. Hij is één van de jongeren dit bedacht heeft: “Wij vinden het een goed idee om een vlag in de mast te hijsen als wij een christelijke feestdag vieren. Een mooi teken dat wij iets te vieren of te herdenken hebben. Een teken waar misschien naar gevraagd wordt, waardoor ook het gesprek op gang komt waarom bij de kerk de vlag uit hangt.”
Deze jongeren hebben een poosje geleden een competitie gehouden in hun kerkelijke gemeente en het winnend ontwerp voor de vlag gepresenteerd.

En winnaar Luco Nijkamp heeft als ontwerper uitleg gegeven van de afbeelding op de vlag: “Ik heb een poging gewaagd om een vlag te maken die te gebruiken is voor vijf christelijke feestdagen. Dit door middel van passende iconen: Kerst – Davidsster; geboorte van Jezus, Zoon van David en verwijzend naar de ster van Bethlehem; Goede Vrijdag – Het kruis; Pasen – Het open graf, de steen is weggerold; Hemelvaart – Jezus opgenomen vanaf de aarde en Pinksteren – Het vuur van de Geest. Dit alles onder het motto ‘voor jou’ en eigenlijk ‘liefde/hart voor jou’!”
De jongeren hebben het ‘vlaggen-project’ overgedragen aan de werkgroep Naar Buiten, die hen heeft gesteund in dit idee en het mogelijk maakt om heel kerkelijk Dalfsen te laten vlaggen. Ankie van Leeuwen nam de vlag aan voor RK Kerk H. Cyriacus Hoonhorst en Henk Creeze namens de Vechtstroomgemeente Dalfsen, Hans Schipper en Anco Tol van de Protestantse Gemeente Dalfsen/Oudleusen ontvingen een vlag en eveneens een banner voor bij de Grote Kerk.

 

Contact Naar Buiten: naarbuiten@dalfsen.gkv.nl

Goede Vrijdag, de Kruisweg in beeld en geluid

GOEDE VRIJDAG

Op Goede Vrijdag herdenken wij de bittere

kruisdood van onze Here Jezus Christus.

Hij liet zich vrijwillig bespotten, martelen en ter dood

brengen om voor ons de relatie met God te herstellen.

-oOo-

De profeet Jesaja zei het eeuwen daarvoor al:

“Maar Hij werd doorboord

om onze overschrijdingen,

verbrijzeld om onze ongerechtigheden;

de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem,

door Zijn striemen is ons genezing geworden!

(Jesaja 53:5)

-0O0-

Deze beeld-muziek presentatie richt onze aandacht

op de lijdensweg van Christus vanaf het paleis

van Pontius Pilatus tot aan de begrafenis.

Deze lijdensroute staat bekend als ‘de Kruisweg’.

Hij wordt volgens traditie in de vorm van 14 schilderijen of

beeldplastieken afgebeeld op plaatsen met een sacrale functie.

De muziek is gecomponeerd door Vangelis.

Een Griekse Rapsodie met zangstem van Irene Papas.

De teksten zijn genomen uit het evangelie volgens

Mattheüs en zijn ontleend aan de Naardense Bijbel.

 

Podium van Kerken biedt een Podium aan…

Deze week begint de 40-dagen tijd. Het is een tijd waarin christenen zich gaan voorbereiden op de kern van hun geloof: Pasen. In de 40-dagen tijd worden we uitgenodigd om onze aandacht meer en meer te richten op God en op wat Hij in ons leven wil realiseren. Het is een tijd van meer stilte en toeleg op gebed en lezing van de bijbel. Het is een tijd van intensere geestelijke training, die ons ook helpt om te herstellen, goed te maken wat verkeerd is gegaan. Wij worden daarbij graag ondersteund door onze gezamenlijk bijeenkomsten in de kerk. Door corona is het niet mogelijk om naar de kerk te komen. Het Podium van Kerken komt daarom naar u toe. Het Podium van Kerken biedt de kerken van Dalfsen een Podium aan voor het volgende: vanaf woensdagavond 17 februari tot en met 2 april is er door de week elke avond om 19.00 uur een meditatief momentje, van ongeveer een kwartier te volgen thuis achter de computer.

 

Maandag vanuit De Hoeksteen, NGK Dalfsen

via YouTube-kanaal_GKv_NGK_Dalfsen

 

Dinsdag vanuit Het Kruispunt, GKv Dalfsen

via YouTube-kanaal_GKv_NGK_Dalfsen

 

Woensdag vanuit de Grote Kerk, PGDalfsen

via PGDalfsen.nl

 

Donderdag vanuit Cyriacus, RK Dalfsen (18 februari, 4 maart, 25 maart, 1 april)

via RK Cyriacus Dalfsen

Donderdag vanuit Cyriacus, RK Hoonhorst (25 februari, 11 maart en 18 maart)

via RK Cyriacus Hoonhorst

 

Vrijdag vanuit de Vechtstroomgemeente Dalfsen

via YouTube-kanaal_Vechtstroomgemeente_Dalfsen