Ons centrale adres is

Podium van Kerken Dalfsen
p/a :  Ankie van Leeuwen (secretariaat)
Koepelallee 6, 7722 KT Dalfsen
info@podiumvankerkendalfsen.nl

Bankrekeningnummer:   NL09RABO0147369762