Huis-aan-huis collecte voor Griekse vluchtelingenkinderen

Deze week t/m zaterdag 27 november is er in heel Nederland een huis-aan-huis collecte voor de Griekse vluchtelingenkinderen die onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Kerk in Actie wil daar in de nood voorzien met hulp van ons allen. Ook in Dalfsen wordt gecollecteerd. Wie de collectant heeft gemist kan een donatie doen:
NL 89 ABNA 0 457457457
Kerk in Actie
o.v.v.: Huis-aan-huis collecte 2021
(Vluchtelingenkinderen Griekenland).

In het bericht in de plaatselijke kranten is een storende fout geslopen. Het rekeningnummer staat daar verkeerd vermeld. Hierboven is het juiste nummer vermeld.