Liturgie Vredesdienst zondag 27 september 2020

Deze dienst kan rechtstreeks of achteraf, met beeld en geluid gevolgd worden, zowel via Kerkomroep als via Kerkdienstgemist.

PODIUM VAN KERKEN – VREDESDIENST ‘Vrede verbindt verschil’

Grote Kerk te Dalfsen, zondag 27 september 2020 om 10.00 uur

Voorgangers: ds. Gerard Nederveen en ds. Anco Tol

Muziek: Wim van Lenthe (orgel/piano), Jenny ten Klooster (dwarsfluit) en zangers

M.m.v. Ella Feenstra, Ankie van Leeuwen (lector) en ds. Hans Schipper (Lotje)

Welkom en korte toelichting op de dienst

Aansteken van de oecumenische kaars

Lied 1005: 1, 2 en 3 (Zoekend naar licht)

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Lied 146c: 1, 2 en 3 (Alles wat adem heeft love de Here)

Gebed bij de opening van de Schrift

Afwisseling van Lied 368d (Houd mij in leven) met het lezen van Psalm 25 uit ‘150 Psalmen vrij’ (Huub Oosterhuis)

Schriftlezing: Daniël 2: 1-2a, 26-49

Lied 1001 (De wijze woorden en het groot vertoon)

Voor de kinderen: filmpje van Lotje

Overdenking

Lied 1010 (Geef vrede, Heer, geef vrede)

Voorbeden, afgewisseld met Lied 1011 (Da pacem, Domine), afgesloten met stil gebed en ‘Onze Vader’

Collecte-oproep voor het vredeswerk van PAX

Heenzending: compilatie van Filippenzen 2: 1-13

Zegen

Lied 418: 1,  2 en 3 (God, schenk ons de kracht)