Collecte Sing for the King

De collecte die na afloop van Sing for the King gehouden is voor St. ZOA in Oekraïne heeft ruim 1300 euro opgebracht en gaat in zijn geheel naar het goede doel.
St ZOA verleent hulp in Oekraïne aan mensen die dakloos zijn geworden en aan vluchtelingen. De meest kwetsbaren staan voorop: ouderen, alleenstaande moeders en gezinnen met meer dan drie kinderen.
Het sponsorgeld meegerekend en na aftrek van de onkosten kunnen we een bedrag overmaken van ruim 2000 euro!
Met dank aan alle gevers en aan de sponsoren en de Oranjevereniging die deze samenkomst mede mogelijk gemaakt hebben.

Sing for the King 24 april

Aanstaande zondag wordt Sing for the King gehouden in de tent bij het gemeentehuis. Aan deze interkerkelijke Sing-in werken mensen mee uit verschillende kerken in Dalfsen. Sing for the King begint om 9.30 uur, de tent gaat open om 9.00 uur. Het thema is Vrij Zijn. Van onze vrijheid mogen we zingen, in het bijzonder van de vrijheid die we door Christus hebben verkregen. De liederen zijn rondom dit thema gekozen, ook de kinderliederen. Henrietta Kuipers presenteert de Sing-in en heeft een boodschap over Vrij zijn. De band bestaat uit: Wim de Wolf (piano), Jan Kramer (gitaar), Linda Holsappel (dwarsfluit), Leonardo van Lenthe (viool), Gerriën Groen (basgitaar),  Feike Nijburg (drums), Marjolein Dekker, Mirjam van Gelder, Paul Rosier en Henriëtta Kuipers (zang). De collecte is bestemd voor St. ZOA in Oekraïne. Zij verlenen hulp in Oekraïne aan mensen die dakloos zijn geworden en aan vluchtelingen. De meest kwetsbaren staan voorop: ouderen, alleenstaande moeders en gezinnen met meer dan drie kinderen. Wie van tevoren wil doneren kan dat doen middels de QR-code:

Deze QR-code is geldig t/m 3-4-2024. Een overboeking kan gemaakt worden op: NL85 RABO 0 31 28 09 654 t.n.v. EC GKV Dalfsen o.v.v. Sing for the King 2022.

Tijdens Sing for the King willen we The Blessing in het Hongaars zingen, speciaal voor de Hongaars sprekende Oekraïeners in ons dorp. Zie liturgie waar ook dat lied op staat met de Hongaarse coupletten en een link naar het origineel.

Na afloop wordt koffie, thee en limonade aangeboden.

Meer info: 0529-434203 of reageren na afloop: jetta@home.nl

Vesper woensdag 13 april

Deze week leven we toe naar Goede Vrijdag en Pasen.

In de vespers deze week staat centraal het lijden van de mens. 

Aanvang: 19.00 uur in de Grote Kerk, Kerkplein 31.

Meer info op Protestantse Gemeente te Dalfsen (pgdalfsen.nl)

Daar is ook de liturgie voor deze vespers te downloaden: klik HIER

VESPER woensdag 6 april

Ook deze week zal er weer een vesper gehouden worden in de veertigdagentijd.

Aanvang 19.00 uur Deze keer zal het avondgebed plaatsvinden vanuit de

RK H. Cyriacus, Kerkstraat 16 te Hoonhorst

We lezen, luisteren, zingen en bidden samen. En we zijn stil.

De centrale teksten in deze gebedsviering:

Hij had de mensen, die Hem in de wereld toebehoorden lief,

en zijn liefde zou tot het uiterste gaan.

Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

 

Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn,

of mee te kijken via RK Kerk H. Cyriacus Hoonhorst – Kerkdienstgemist.nl

 

Passion Dalfsen 10 april concert

Zondagavond 10 april zal er in de Grote Kerk The Passion worden uitgevoerd. Deze Passion lijkt op die we kennen van televisie. Er worden door eigen gemeenteleden popliedjes ten gehore gebracht die samen het Paasverhaal vertolken. Zowel Nederlands- als Engelstalige liedjes zullen langskomen. Jeroen Hummel vertelt tussendoor het verhaal in aanloop naar Pasen. Een verlicht kruis krijgt een prominente plek tijdens het concert. Het kruis komt ook terug bij de Paaswake zaterdagavond 16 april, buiten op het Kerkplein. Medewerking aan deze unieke Passion verlenen: Lianne Lammers, Bram en Guus Uitslag, Manou Westera, Edwin Vetkamp, Wim en Leonardo van Lenthe, Maurice Compagner, Sophie en Floris Meerveld en het koor Akousate. Thema van Passion Dalfsen is – net als die op tv op donderdag 14 april – ‘Alles komt goed?!’ Uiteraard wordt dat lied van Jaap Reesema ook vertolkt.

Jeroen: ‘In de huidige tijd durf ik niet zo makkelijk te zeggen dat alles goed komt. Maar wij mogen vertrouwen dat het goed komt door wat Jezus heeft gedaan. Eventueel na onze dood. Dat vertrouwen gun ik iedereen en mezelf. Van huis uit ben ik met dat vertrouwen opgegroeid. De ene keer ben ik me daar bewuster van dan de andere keer. Meewerken aan deze dienst heeft ook geholpen me daar weer meer bewust van te zijn.’

De toegang is vrij. Bij de uitgang is er een collecte voor Stichting Kinderhulp Beregszasz, die normaal gesproken kinderen uit Oekraïne in de zomervakantie in o.a. Dalfsen vakantie aanbiedt. Deze kinderen verblijven ook nu bij de voor hen bekende gastgezinnen. Met het geld kan de reis gefinancierd, paspoorten en verzekeringen aangevraagd en de verdere basisbehoeften geregeld worden.

Passion Dalfsen begint om 19.00 uur. De kerk is open om 18.30 uur. Het concert wordt ook uitgezonden via Kerkomroep en Kerkdienstgemist.
Zie www.pgdalfsen.nl/diensten

VESPER woensdag 30 maart GEANNULEERD

De geplande vesper op woensdagavond 30 maart kan helaas NIET doorgaan…

Wel zijn de opnamen van voorgaande weken uiteraard nog beschikbaar.
We verwachten dat de vespers van woensdag 6 en 13 april wel door zullen gaan.
De details daarvan zullen zo spoedig mogelijk hier worden vermeld.

 

Paas Sing-in Oudleusen 17 april 19.00 uur

Op zondagavond 17 april, eerste Paasdag, hopen we weer een Paas Sing-in te houden in de kerk te Oudleusen. We zijn dankbaar dat er in Oudleusen ook weer een Sing-in gehouden kan worden, traditioneel met Pasen. ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’; daar willen we van zingen. Ook voor de kinderen zijn er liederen uitgekozen. Wie dat wil mag die op het podium komen meezingen. Marjolein Dekker zal de Sing-in presenteren. Willem Krabbe speelt piano, Jan Kramer gitaar en Leonardo van Lenthe viool. Henriëtta, Margo, Christine en Marjolein zingen. We hopen ook een zegenlied in het Hongaars te zingen en in het Oekraïens. De collecte is bestemd voor Welkom in Dalfsen, de organisatie die alle hulp in de gemeente Dalfsen aan de vluchtelingen uit Oekraïne coördineert. Wie van tevoren geld wil overmaken kan dat doen op: IBAN NL66 RABO 0312 8068 92 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Dalfsen o.v.v. Welkom in Dalfsen. De Sing-in begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Meer info: 0529-471762 of arjanlaarman@hotmail.com

VESPER woensdag 23 maart 2022

 

Ook deze week zal er weer een vesper gehouden worden in de veertigdagentijd.
Deze keer zal het avondgebed plaatsvinden vanuit De Hoeksteen, Polhaarweg 34.

We lezen, luisteren, zingen en bidden samen. En we zijn stil.

Als thema: Ik geef jullie mijn vrede!

Een uitspraak van Jezus, die we lezen in het Evangelie van Johannes.

Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn,

of mee te kijken via YouTube-kanaal GKv NGK Dalfsen

 

 

VESPER woensdag 16 maart 2022

Op woensdag 16 maart wordt er weer een vesperviering gehouden in de veertigdagentijd, ditmaal verzorgd door de RK H. Cyriacusparochie in Dalfsen, Wilhelminastraat 21. De viering is live bij te wonen, maar ook te volgen via RK H. Cyriacusparochie Dalfsen – Kerkdienstgemist.nl

Het begint om 19.00 uur en zal ongeveer een half uur duren. De liturgie van deze viering is HIER te downloaden. Informatie over de onderdelen, de inhoud en het doel van het getijdengebed vindt u op de achterkant van dit boekje: LITURGIE Avondgebed wo 16 maart 2022

We sluiten vandaag aan bij het wereldwijde getijdengebed: het Avondgebed (Vesper genoemd) van de woensdag in de tweede week van de veertigdagentijd. Het is een uitnodiging om te worden opgenomen en meegedragen in een on-onderbroken, al eeuwenlang durend gebed, dat met zijn wortels in de Joodse traditie rust. Wat kloosterlingen doen terwijl zij de bijbel lezen en de getijden (waaronder de Vesper) bidden: zij zijn alert op zichzelf, op hun eigen hart, of er een zin is, of paar woorden zijn, die hun raken… en deze woorden overdenken ze in de stiltes…

 

Biddag 2022: BLIJVEN BIDDEN

Op woensdag 9 maart is de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. Zeker dit jaar worden we er ook bij bepaald hoe belangrijk het is om te blijven bidden, niet alleen voor ons ‘eigen hachje’ maar juist ook voor alles wat er in de wereld gaande is. Daarom is iedereen ook uitgenodigd om op deze dag mee te bidden.

Om 15.00 uur zal er via YouTube een (vooraf opgenomen) uitzending zijn voor en met de kinderen van de basisschool.

Deze dienst is te zien via deze link: kinderdienst biddag 2022

 

Om 19.00 uur zal er een gebedsdienst worden gehouden in Het Kruispunt, Brethouwerstraat 19. Van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, live of via GKv NGK Dalfsen – YouTube

Het thema in beide diensten is: BLIJVEN BIDDEN.