Paasfeest en 75 jaar bevrijding

De NGKv-kerken organiseren in samenwerking met het Podium van Kerken in Kerkgebouw “Het Kruispunt” een zogenaamde VierDeDienst op Paaszondag (12 april 2020) met als thema ’75 jaar bevrijding’, aanvang 19.00 uur. In deze samenkomst waarin dominee Gerard Nederveen een meditatie zal houden zullen veel liederen gezongen worden die aansluiten bij opstanding en bevrijding., maar ook wat ‘oude’ liederen. Geprobeerd wordt om er mensen bij te betrekken die de bevrijding écht meegemaakt hebben of militairen die op uitzending zijn geweest.

Vrede op aarde. Deze woorden klinken geregeld in de kerk. Het zijn drie simpele woorden, maar met een ongelooflijke lading. Want hoe makkelijk je ze ook uitspreekt of zingt, zo moeilijk zijn ze  te realiseren. We hoeven maar naar het journaal te kijken of de krant open te slaan om op de hoogte te blijven van oorlogen wereldwijd. Maar dat is heel anders dan er onderdeel van uitmaken. Zo kunnen we ons ook nauwelijks voorstellen wat uitgezonden militairen in oorlogsgebied meemaken.

Ons land herdenkt ‘75 jaar bevrijding’. Veel kerken sluiten hierbij aan. Een wereld zonder oorlog lijkt ondenkbaar. De geboorte en het sterven van Jezus heeft ons echter laten zien dat wat we niet konden bedenken werkelijkheid wordt. Dalfsen is op 13 april 1945 bevrijd. 13 april is dit jaar op tweede paasdag en wat kunnen we dan het feest van Pasen mooi combineren met ‘75 jaar bevrijding’.

Datum: zondagavond 12 april 2020
Plaats: kerkgebouw ‘Het Kruispunt’, Brethouwerstraat 19
Aanvang: 19.00 uur (voor en na de viering is er gratis koffie/thee)

Bijzondere viering 9 februari a.s.

Welkom bij een bijzondere viering 9 februari om 15.00 uur in de Grote Kerk!

Ds. Hans Schipper is vertrouwd met vieringen die vele mensen verbinden; mensen met een beperking, hun familie, vrienden en andere belangstellenden. Een viering in eenvoudige taal, spontaan en met verrassingen! U wordt allen van harte uitgenodigd om het zelf mee te maken. Speciaal welkom aan alle mensen met een verstandelijke beperking.

Het orkest De Melodies uit Raalte zorgt voor de muziek. Dit orkest bestaat uit ongeveer 20 mensen met een verstandelijke beperking. Onder leiding van dirigent Zwier van der Weerd en ondersteund door vrijwilligers spelen zij  ‘om anderen blij te maken’. Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid om na te praten.

Op      9 februari 2020
om     15.00 uur
in de Grote Kerk, Kerkplein te Dalfsen

De collecte is voor de onkosten.

——————————————

Op 8 maart en 11 oktober 2020

zijn er ook kerkdiensten voor mensen die moeilijk een gewone dienst kunnen meemaken, voor hun ouders en vrienden en voor iedereen! De aangepaste diensten zullen gehouden worden in de Gereformeerde Kerk

‘Het Kruispunt’ aan de Brethouwerstraat 19 in Dalfsen.

Deze diensten beginnen om 15.30 uur. Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid om na te praten

Iedereen is van harte welkom!

Het Podium van Kerken.

“Buitengewoon” is het thema: Week van Gebed 2020

“Buitengewoon” is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 18 tot en met 26 januari. De week voor gebed start met de openingsviering in
de kerk in Oudleusen (Schaapmanstraat 1) op 18 januari om 19.00 uur
met medewerking van het christelijk gemengd koor de Lofstem uit Oudleusen. Voorgangers in deze viering zijn ds. Anco Tol en leden van het Podium van Kerken.

In de week daarna zijn de volgende gebedsvieringen gepland:

  • Maandag 20 januari – gebedsviering in de Hoeksteen; NGK
  • Dinsdag 21 januari – gebedsviering in de Hoeksteen; Vechtstroomgemeente
  • Woensdag 22 januari – gebedsviering in de Grote Kerk; PKN
  • Donderdag 23 januari – gebedsviering in de RK kerk in Dalfsen: RK
  • Vrijdag 24 januari – gebedsviering in de Hoeksteen; GKv

Dit jaar is de Hoeksteen 3x de plaats waar een gebedsviering plaats vindt. Er is wel telkens een ander kerkgenootschap verantwoordelijk voor de gebedsviering. Alle gebedsvieringen beginnen om 19.00 uur.

Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.
Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op dat eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.

Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.

 

Vieringen met kerst in Dalfsen

Kerstvieringen in de RK Cyriacuskerk Dalfsen

Kerstavond 19.00 uur Kindje Wiegen mmv het kinderkoor
Kerstavond 23.00 uur Eucharistieviering mmv dames-en herenkoor, voorganger Pastor Hans de Vries
Eerste Kerstdag 11.00 uur Eucharistieviering mmv Young Spirit, voorganger Pastoor Monninkhof

Welkom bij kerstviering in Hoonhorst

Iedereen is van harte welkom bij de Kerstvieringen in de St. Cyriacuskerk in Hoonhorst.

  • 22 december: Kerstconcert aanvang: 19.00 uur. Toegang gratis
  • 24 december: Eucharistieviering aanvang 19.00 uur. Voorganger: pastoor Monninkhof. Koor: Pro Musica. Na de viering een lichtjestocht met als thema: Kunt u mij de weg naar Bethlehem wijzen?
  • 25 december: Communieviering aanvang 09.00 uur. Voorgangster: pastoraal medewerkster klein Overeem. Koor: Enjoy

Cantatedienst 24 november 2019 in de Grote Kerk.

In deze dienst wordt de cantate BWV 139 van Johan Sebastiaan Bach uitgevoerd door koor, solisten en orkest in de Grote Kerk van Dalfsen. De vocale solisten zijn Aart Mateboer en Lars Terray. Beide heren zingen in het Groot Omroepkoor.
Het koor is samengesteld uit leden van verschillende kerkgenootschappen. De voorganger in deze dienst is ds. Anco Tol en de organist is Bert Bootsma. De instrumentale begeleiding is in handen van een klein ensemble bestaande uit twee hobo’s, violen, cello en orgel. De muzikale leiding is in handen van Wim van Lenthe. De oecumenische cantatedienst begint om 19.00 uur. Om de kosten die aan deze dienst verbonden zijn te drukken vragen wij u om een vrijwillige bijdrage bij de uitgang. U bent van harte uitgenodigd!

Pastoraat voor mensen met een verstandelijke beperking

Maandag 28 oktober om 20.00 uur wordt in het parochiecentrum aan het Pleijendal (achter de RKkerk) een avond gehouden over hoe we mensen met een verstandelijke beperking kunnen laten deelnemen in onze geloofsgemeenschappen.
U bent welkom vanaf 19.45 uur!
Er wordt een (vrijwillige) bijdrage gevraagd voor koffie en thee.

Top-2000-dienst op 3 november 2019

Zondag 3 november 19.00uur Top-2000-dienst, Grote Kerk te Dalfsen
Met muzikale medewerking van: Young Spirit, Dorien Jansen en Gerard Nederveen, Manou Westera, Maurice Compagner, Floris van Meerveld en Robert Westera.
Dominee Anco Tol zal de dienst leiden.
Het is 30 jaar geleden dat de muur in Berlijn viel, dat bracht ons op het thema ‘Set me free’. Dus één nummer mag niet ontbreken die avond ‘Over de muur’ van Klein Orkest, de overige muziek bepaal jezelf. We hebben een lijst samengesteld met nummers die te maken hebben met het thema.
Na de dienst is er gelegenheid na te praten in de kerk, er zullen dan nog ook nummers klinken die niet in de dienst zelf komen.

Hier is een poster te downloaden.

Vredesdienst zondag 29 september in de Grote Kerk in Dalfsen.

Op zondag 29 september is de jaarlijkse Vredesdienst om 09.30 uur in de Grote Kerk in Dalfsen. Het thema van deze dienst is: Vrede verbindt over grenzen.

In de liturgie komen hemel en aarde samen. In de hemel zijn wellicht geen grenzen, maar hier op aarde struikelen we er continu over. De ervaring van nu is dat grenzen mensen tegenhouden en dat grenzen verdelen. Als we bidden tot God is het vooral om ons mensen te verbinden met God zelf, met anderen en met de aarde en alle schepselen. Wij bidden grenzeloos. Wij kunnen over grenzen heen stappen en zo samen werken aan een wereld van vrede. U en jij worden van harte uitgenodigd om deze Vredesdienst bij te wonen. Voel ook de vrijheid om iemand uit te nodigen voor deze dienst en deze persoon mee te nemen om deze bijzondere dienst bij te wonen. De voorgangers in deze dienst zijn Tabitha Keuning en Hans Enthoven. Het Herenkoor uit Dalfsen ondersteunt de liederen.

s Avonds om 19.00 uur is er een zangdienst m.m.v. gospelkoor Akousate o.l.v. Bert Bootsma. Het orgel zal worden bespeeld door Wim van Lenthe. Thema is: ‘Welkom’. Nanette Jansen presenteert de zangdienst; er is geen preek. Bij beide diensten is er na afloop gelegenheid elkaar in de kerk te ontmoeten met koffie, thee of limonade. Iedereen is van harte welkom.

kaft boek Beatrice de Graaf - Heilige Strijd

GESPREKSAVOND VREDESWEEK

Vredesavond in de Hoeksteen op 25 september om 20.00 uur

In het kader van de Vredesweek zal op woensdag 25 september in de kerk De Hoeksteen aan de Polhaarweg 34 een gespreksavond plaatsvinden, die om 20.00 uur zal beginnen. Thema van de Vredesweek dit jaar is: Vrede verbindt over grenzen. Op ongedwongen wijze zullen we gedachten van terrorismedeskundige Beatrice de Graaf en rabbijn Jonathan Sacks verkennen.

Deze avond wordt georganiseerd door Podium van Kerken; de pastores Gerard Noordink, Gerard Nederveen en Anco Tol zullen de avond leiden. Een ieder is van harte welkom! Inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur. Voor meer informatie: Gerard Nederveen predikant@ngkdalfsen.nl tel: 06-10337264

kaft boek Beatrice de Graaf - Heilige Strijd

Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad

rabbi Jonathan Sacks – NIET IN GODS NAAM