Week van Gebed voor eenheid 2022

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema voor de komende gebedsweek luidt ‘Licht in het duister’. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 15 tot en met 22 januari.

‘Het thema is toepasselijk in deze tijd,’ vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. ‘We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.’

 

Week van Gebed voor eenheid in Dalfsen

Via het Podium van Kerken Dalfsen organiseren we ook dit jaar gebedsvieringen.

Deze beginnen om 19.00 uur en zijn online te volgen via kerkomroep.nl/dalfsen of via kerkdienstgemist.nl

Vanwege de corona-maatregelen kunnen we op dit moment helaas niet fysiek samenkomen.

 

zaterdag 15 januari 2022 openingsviering
ds. Anco Tol, pastor Marga Klein Overmeen en ds. Gerard Nederveen. Er is een live-stream via YouTube-kanaal GKv NGK Dalfsen

maandag 17 januari
ds. Gerard Nederveen namens NGK via: YouTube-kanaal GKv NGK Dalfsen

dinsdag 18 januari
dhr. Peter van Hoof namens Vechtstroomgemeente via: YouTube-kanaal GKv NGK Dalfsen

woensdag 19 januari
mevr. Karin Drost namens RK via: RK H. Cyriacusparochie Dalfsen – Kerkdienstgemist.nl

donderdag 20 januari
ds. Hans Schipper en ds. Bas Zitman namens PGD via kerkomroep.nl of Protestantse Gemeente Dalfsen Grote Kerk / Overkant – Kerkdienstgemist.nl

vrijdag 21 januari
dhr. Maarten Westerink namens GKv via: GKv NGK Dalfsen – YouTube

Online Kerst Singin vanuit Grote Kerk Dalfsen

Op vrijdagavond 24 december 2021 wordt om 19.00 uur via een videostream de jaarlijkse Kerst Singin uitgezonden vanuit de Grote Kerk in Dalfsen. De dienst is al eerder zonder publiek opgenomen.
Het is een dienst met bekende kerstklassiekers, moderne kerstliederen en ook enkele kerstliederen speciaal voor de kinderen. De liederen worden begeleid door Maurice Compagner (vleugel), Bert Pekkeriet (djembé), Leonardo van Lenthe (viool) en Christine van den Brink (gitaar). Zangeressen zijn dit jaar: Marjolein Dekker, Henrietta Kuipers, Margo van den Brink, Nanette Jansen, Hetty Kamstra. Maurice Compagner en Christine van den Brink.

Wij nodigen u en jou van harte uit om op Kerstavond online deze dienst mee te maken en zo toch samen – op afstand – Kerst te vieren.

Het adres van de stream:
Kerkdienstgemist Protestantse Gemeente Dalfsen Grote Kerk

Liturgie Online Kerst Singin 24 december 19.00 uur

Huis-aan-huis collecte voor Griekse vluchtelingenkinderen

Deze week t/m zaterdag 27 november is er in heel Nederland een huis-aan-huis collecte voor de Griekse vluchtelingenkinderen die onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Kerk in Actie wil daar in de nood voorzien met hulp van ons allen. Ook in Dalfsen wordt gecollecteerd. Wie de collectant heeft gemist kan een donatie doen:
NL 89 ABNA 0 457457457
Kerk in Actie
o.v.v.: Huis-aan-huis collecte 2021
(Vluchtelingenkinderen Griekenland).

In het bericht in de plaatselijke kranten is een storende fout geslopen. Het rekeningnummer staat daar verkeerd vermeld. Hierboven is het juiste nummer vermeld.

Petrus in het land op bezoek in Dalfsen

‘Petrus in het land’ is op bezoek in Dalfsen waar we welkom worden geheten door dominee Hans Schipper. Hij kijkt alvast vooruit naar Dankdag. Het thema is dan ook ‘Dankbaarheid’. We treffen boer Henk Oegema tussen zijn Jersey-koeien op het land. Ondanks dat hij het als boer niet makkelijk heeft legt hij uit waarom hij ‘de kop niet laat hangen’. We zien hem dan ook vol enthousiasme een schoolklas vertellen over zijn dagelijks werk en zijn zorg voor de aarde. Verderop in het dorp wordt er door verschillende mensen hard gewerkt in de Sociale Moestuin. Door dit initiatief van de kerk doen ze nieuwe vriendschappen op.

NPO 2 ZATERDAG 30 oktober 17:10 – 17:38

Voor meer informatie: Petrus in Dalfsen met Dankdag | KRO-NCRV

Sing-in 24 oktober

Op zondagavond 24 oktober wordt er in de Grote Kerk een Sing-in gehouden. Na anderhalf jaar de eerste Sing-in die we weer gewoon in de kerk kunnen houden! Wat geweldig dat we de gelegenheid hebben om samen lofliederen te zingen voor onze God, ons geloof in Hem te uiten, maar ook om bemoediging te mogen ontvangen. De liederen zijn gekozen rondom het thema ‘Trouw’. Marjolein Dekker presenteert de Sing-in. De teksten zullen worden geprojecteerd en bovendien zijn ze tegen die tijd te vinden op deze website om te printen voor wie dat wil. Ook is er tijdens de Sing-in gelegenheid een lied op te geven van een keuzelijst. De band die de liederen begeleidt bestaat uit: Floris Meerveld (piano), Jan Kramer (gitaar), Leonardo van Lenthe (viool), Christine van den Brink (percussie), Henriëtta Kuipers, Marjolein Dekker en Nanette Jansen (zang). Bij de kinderliederen mogen de kinderen op het podium meezingen. Men kan zonder aanmelden de Sing-in bezoeken. In de kerk is op ‘het koor’ ruimte om op afstand van elkaar te zitten. De collecte zal worden bestemd voor Center of Hope in Irak, van Open Doors: onderwijs aan kinderen, medische hulp voor iedereen en traumacursussen voor kerkleiders. Wie liever wil overmaken kan dat doen via de Skipio app of naar: NL 08 INGB 000000 77 33 t.n.v. St. Open Doors, Ermelo o.v.v. Doel: Center of Hope, Irak.
De Sing-in begint om 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken en daarbij elkaar te ontmoeten.

Meer info: Bel: 0529-434203 of mail naar: singin.pgdalfsen@gmail.com

Wat doe jij in vredesnaam?

OECUMENISCHE VIERING VREDESWEEK DALFSEN

In de vredesweek op zondag 26 september zal er ook in Dalfsen weer de jaarlijkse oecumenische viering worden gehouden. Thema dit jaar:

WAT DOE JIJ IN VREDESNAAM?

Ieder mens verlangt naar vrede, want er is al genoeg onvrede in de wereld. Juist in onze tijd merken we hoe mensen van elkaar vervreemden en – ongewild – tegenover elkaar komen te staan. Daarom de uitdaging voor ons allemaal: wat doe jíj om de vrede te bevorderen? En wat heeft God daarmee te maken?

Voorgangers zijn pastor Marga klein Overmeen, ds Anco Tol en ds Gerard Nederveen. Muzikale medewerking wordt verleend door het Dalfser R.K. Herenkoor onder leiding van Magdalena Jarczyk. Het orgel wordt bespeeld door Dick van Berkum. Van harte uitgenodigd om de dienst mee te beleven, of via het internet of live aanwezig. Na afloop is er gelegenheid om onder een kop koffie na te praten. De dienst begint om 10.00 uur in de Grote Kerk in Dalfsen, Kerkplein 31. Voor meer informatie: Thema 2021 – Vredesweek

LINK NAAR  LIVE UITZENDING Protestantse Gemeente Dalfsen Grote Kerk / Overkant – Kerkdienstgemist.nl

 

Contactpersoon: G.Nederveen, g.nederveen@solconmail.nl // 06 – 10337264

Buiten SING IN gaat door !

DALFSEN – De weerverwachtingen zijn goed, dus de sing-in morgen op het evenemententerrein gaat door. Net als vorig jaar tijdens de sing-in wordt er geen regen verwacht. Dus alles gaat door zoals gepland! Om 16.00 uur op het evenemententerrein vindt het plaats. Iedereen is van harte welkom.

Wil je zitten, neem dan een stoeltje/krukje/kleedje mee.
De band CrossFade zal de sing-in begeleiden, voor meer informatie over hen: http://www.crossfademusic.nl.

We zullen een uur mooie, bekende, goed mee te zingen liederen gaan zingen met elkaar! Tot morgen – 16.00 uur – evenemententerrein naast het gemeentehuis.

(BRON: Buiten sing-in morgen | DalfsenNet

WEBMASTER GEZOCHT!

GEZOCHT:

ENTHOUSIASTE WEBMASTER

BEN JIJ of KEN JIJ IEMAND die

  • de kerken van Dalfsen een warm hart toedraagt?
  • handig is met computers
  • ervaring heeft met het beheren van websites (WordPress)
  • tijd én creativiteit heeft?

Dan zoeken we jou!

Wat is het Podium van Kerken? www.podiumvankerkendalfsen.nl

De kerken, die deelnemen aan het Podium van Kerken te Dalfsen willen verbonden zijn in hun geloof in de ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze ondernemen regelmatig samen actie om plaatselijk het evangelie te laten zien in woord en daad. Bovendien om voor de burgerlijke gemeente Dalfsen een aanspreekpunt te zijn om maatschappelijke problematieken te bespreken. Een boeiende ontwikkeling, die tot zegen mag zijn voor de onderlinge contacten in het dorp.

Voor meer informatie:

Gerard Nederveen 06-10337264 of: g.nederveen@solconmail.nl

LATEN WE VLAGGEN!

“Juist in deze tijd, als iedereen zich misschien minder feestelijk voelt… juist nu mensen zich ‘naar binnen keren’ en nadenken over de zin van het leven, willen we laten zien waar het om draait en zoeken we de verbinding in de dagen voor en met Pasen. En dat kunnen we doen door bijvoorbeeld: te vlaggen…!”

Zo dachten enkele jongeren vorig jaar ook voordat het Kerst werd. Toen wapperde ‘hun’ vlag al in de mast bij GKv Het Kruispunt en NGK De Hoeksteen. Maar daar blijft het niet bij… “Het is misschien maar een klein iets, zo’n vlag, maar dit valt wel op. Helemaal als nog meer kerken in Dalfsen meedoen!”, liet ds. Gerard Nederveen al weten. En dat gaat lukken!
Via het Podium van kerken Dalfsen kan iedere kerk in Dalfsen nu met Pasen vlaggen. Want op woensdagmiddag 24 maart werd de vlag overhandigd door Jord Stevens aan afgevaardigden van de kerken. Hij is één van de jongeren dit bedacht heeft: “Wij vinden het een goed idee om een vlag in de mast te hijsen als wij een christelijke feestdag vieren. Een mooi teken dat wij iets te vieren of te herdenken hebben. Een teken waar misschien naar gevraagd wordt, waardoor ook het gesprek op gang komt waarom bij de kerk de vlag uit hangt.”
Deze jongeren hebben een poosje geleden een competitie gehouden in hun kerkelijke gemeente en het winnend ontwerp voor de vlag gepresenteerd.

En winnaar Luco Nijkamp heeft als ontwerper uitleg gegeven van de afbeelding op de vlag: “Ik heb een poging gewaagd om een vlag te maken die te gebruiken is voor vijf christelijke feestdagen. Dit door middel van passende iconen: Kerst – Davidsster; geboorte van Jezus, Zoon van David en verwijzend naar de ster van Bethlehem; Goede Vrijdag – Het kruis; Pasen – Het open graf, de steen is weggerold; Hemelvaart – Jezus opgenomen vanaf de aarde en Pinksteren – Het vuur van de Geest. Dit alles onder het motto ‘voor jou’ en eigenlijk ‘liefde/hart voor jou’!”
De jongeren hebben het ‘vlaggen-project’ overgedragen aan de werkgroep Naar Buiten, die hen heeft gesteund in dit idee en het mogelijk maakt om heel kerkelijk Dalfsen te laten vlaggen. Ankie van Leeuwen nam de vlag aan voor RK Kerk H. Cyriacus Hoonhorst en Henk Creeze namens de Vechtstroomgemeente Dalfsen, Hans Schipper en Anco Tol van de Protestantse Gemeente Dalfsen/Oudleusen ontvingen een vlag en eveneens een banner voor bij de Grote Kerk.

 

Contact Naar Buiten: naarbuiten@dalfsen.gkv.nl

Goede Vrijdag, de Kruisweg in beeld en geluid

GOEDE VRIJDAG

Op Goede Vrijdag herdenken wij de bittere

kruisdood van onze Here Jezus Christus.

Hij liet zich vrijwillig bespotten, martelen en ter dood

brengen om voor ons de relatie met God te herstellen.

-oOo-

De profeet Jesaja zei het eeuwen daarvoor al:

“Maar Hij werd doorboord

om onze overschrijdingen,

verbrijzeld om onze ongerechtigheden;

de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem,

door Zijn striemen is ons genezing geworden!

(Jesaja 53:5)

-0O0-

Deze beeld-muziek presentatie richt onze aandacht

op de lijdensweg van Christus vanaf het paleis

van Pontius Pilatus tot aan de begrafenis.

Deze lijdensroute staat bekend als ‘de Kruisweg’.

Hij wordt volgens traditie in de vorm van 14 schilderijen of

beeldplastieken afgebeeld op plaatsen met een sacrale functie.

De muziek is gecomponeerd door Vangelis.

Een Griekse Rapsodie met zangstem van Irene Papas.

De teksten zijn genomen uit het evangelie volgens

Mattheüs en zijn ontleend aan de Naardense Bijbel.