Wat doe jij in vredesnaam?

OECUMENISCHE VIERING VREDESWEEK DALFSEN

In de vredesweek op zondag 26 september zal er ook in Dalfsen weer de jaarlijkse oecumenische viering worden gehouden. Thema dit jaar:

WAT DOE JIJ IN VREDESNAAM?

Ieder mens verlangt naar vrede, want er is al genoeg onvrede in de wereld. Juist in onze tijd merken we hoe mensen van elkaar vervreemden en – ongewild – tegenover elkaar komen te staan. Daarom de uitdaging voor ons allemaal: wat doe jíj om de vrede te bevorderen? En wat heeft God daarmee te maken?

Voorgangers zijn pastor Marga klein Overmeen, ds Anco Tol en ds Gerard Nederveen. Muzikale medewerking wordt verleend door het Dalfser R.K. Herenkoor onder leiding van Magdalena Jarczyk. Het orgel wordt bespeeld door Dick van Berkum. Van harte uitgenodigd om de dienst mee te beleven, of via het internet of live aanwezig. Na afloop is er gelegenheid om onder een kop koffie na te praten. De dienst begint om 10.00 uur in de Grote Kerk in Dalfsen, Kerkplein 31. Voor meer informatie: Thema 2021 – Vredesweek

LINK NAAR  LIVE UITZENDING Protestantse Gemeente Dalfsen Grote Kerk / Overkant – Kerkdienstgemist.nl

 

Contactpersoon: G.Nederveen, g.nederveen@solconmail.nl // 06 – 10337264

Buiten SING IN gaat door !

DALFSEN – De weerverwachtingen zijn goed, dus de sing-in morgen op het evenemententerrein gaat door. Net als vorig jaar tijdens de sing-in wordt er geen regen verwacht. Dus alles gaat door zoals gepland! Om 16.00 uur op het evenemententerrein vindt het plaats. Iedereen is van harte welkom.

Wil je zitten, neem dan een stoeltje/krukje/kleedje mee.
De band CrossFade zal de sing-in begeleiden, voor meer informatie over hen: http://www.crossfademusic.nl.

We zullen een uur mooie, bekende, goed mee te zingen liederen gaan zingen met elkaar! Tot morgen – 16.00 uur – evenemententerrein naast het gemeentehuis.

(BRON: Buiten sing-in morgen | DalfsenNet

Openlucht Sing-in 4 juli

Op zondagmiddag 4 juli wordt er een openlucht Sing-in gehouden op het Kerkplein, aanvang 16.30 uur. Opgelucht dat we weer samen mogen zingen mogen we de verbondenheid met elkaar beleven en ons geloof uitzingen. De anderhalve meter wordt in acht genomen. Men kan per mail (een) stoel(en) reserveren via singin.pgdalfsen@gmail.com Het thema is ‘Vertrouwen’. Henriëtta Kuipers zal de Sing-in presenteren. De liederen worden begeleid door: Wim van Lenthe (piano), Jan Kramer (gitaar), Leonardo van Lenthe (viool), Edwin Vetkamp (basgitaar), Marjolein Dekker en Nanette Jansen (zang). Voor de kinderen zijn er ook liederen uitgekozen. Zij mogen dan vooraan komen meezingen. Tevens is er een keuzeblad waar vanaf men een lied kan opgeven.

De collecte die gehouden wordt is bestemd voor Actie Vakantie Tas: de Diaconie van de PGD zorgt samen met Humanitas dat kinderen in Dalfsen die opgroeien in armoede een tas krijgen met daarin (zomer) speelgoed, een bon voor een ijssalon en dergelijke. Zo wordt hun vakantietijd een beetje opgefleurd. Bij de uitgang zullen collectebussen staan. Uw gift kunt u ook overmaken op NL66 RABO 0312 8068 92 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Dalfsen o.v.v. Actie Vakantie Tas.

Bij slecht weer zal de dienst binnen plaatsvinden – ook om 16.30 uur – met alleen de band. De Sing-in wordt dan via livestream uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl  Voor het actuele bericht of je kunt komen om de openlucht Sing-in mee te maken of dat je hem thuis kunt volgen via livestream kun je op zondag 4 juli vanaf 14.00 uur kijken op de website van de kerk: https://www.pgdalfsen.nl/. Meer info: 0529-434203.

WEBMASTER GEZOCHT!

GEZOCHT:

ENTHOUSIASTE WEBMASTER

BEN JIJ of KEN JIJ IEMAND die

  • de kerken van Dalfsen een warm hart toedraagt?
  • handig is met computers
  • ervaring heeft met het beheren van websites (WordPress)
  • tijd én creativiteit heeft?

Dan zoeken we jou!

Wat is het Podium van Kerken? www.podiumvankerkendalfsen.nl

De kerken, die deelnemen aan het Podium van Kerken te Dalfsen willen verbonden zijn in hun geloof in de ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze ondernemen regelmatig samen actie om plaatselijk het evangelie te laten zien in woord en daad. Bovendien om voor de burgerlijke gemeente Dalfsen een aanspreekpunt te zijn om maatschappelijke problematieken te bespreken. Een boeiende ontwikkeling, die tot zegen mag zijn voor de onderlinge contacten in het dorp.

Voor meer informatie:

Gerard Nederveen 06-10337264 of: g.nederveen@solconmail.nl

LATEN WE VLAGGEN!

“Juist in deze tijd, als iedereen zich misschien minder feestelijk voelt… juist nu mensen zich ‘naar binnen keren’ en nadenken over de zin van het leven, willen we laten zien waar het om draait en zoeken we de verbinding in de dagen voor en met Pasen. En dat kunnen we doen door bijvoorbeeld: te vlaggen…!”

Zo dachten enkele jongeren vorig jaar ook voordat het Kerst werd. Toen wapperde ‘hun’ vlag al in de mast bij GKv Het Kruispunt en NGK De Hoeksteen. Maar daar blijft het niet bij… “Het is misschien maar een klein iets, zo’n vlag, maar dit valt wel op. Helemaal als nog meer kerken in Dalfsen meedoen!”, liet ds. Gerard Nederveen al weten. En dat gaat lukken!
Via het Podium van kerken Dalfsen kan iedere kerk in Dalfsen nu met Pasen vlaggen. Want op woensdagmiddag 24 maart werd de vlag overhandigd door Jord Stevens aan afgevaardigden van de kerken. Hij is één van de jongeren dit bedacht heeft: “Wij vinden het een goed idee om een vlag in de mast te hijsen als wij een christelijke feestdag vieren. Een mooi teken dat wij iets te vieren of te herdenken hebben. Een teken waar misschien naar gevraagd wordt, waardoor ook het gesprek op gang komt waarom bij de kerk de vlag uit hangt.”
Deze jongeren hebben een poosje geleden een competitie gehouden in hun kerkelijke gemeente en het winnend ontwerp voor de vlag gepresenteerd.

En winnaar Luco Nijkamp heeft als ontwerper uitleg gegeven van de afbeelding op de vlag: “Ik heb een poging gewaagd om een vlag te maken die te gebruiken is voor vijf christelijke feestdagen. Dit door middel van passende iconen: Kerst – Davidsster; geboorte van Jezus, Zoon van David en verwijzend naar de ster van Bethlehem; Goede Vrijdag – Het kruis; Pasen – Het open graf, de steen is weggerold; Hemelvaart – Jezus opgenomen vanaf de aarde en Pinksteren – Het vuur van de Geest. Dit alles onder het motto ‘voor jou’ en eigenlijk ‘liefde/hart voor jou’!”
De jongeren hebben het ‘vlaggen-project’ overgedragen aan de werkgroep Naar Buiten, die hen heeft gesteund in dit idee en het mogelijk maakt om heel kerkelijk Dalfsen te laten vlaggen. Ankie van Leeuwen nam de vlag aan voor RK Kerk H. Cyriacus Hoonhorst en Henk Creeze namens de Vechtstroomgemeente Dalfsen, Hans Schipper en Anco Tol van de Protestantse Gemeente Dalfsen/Oudleusen ontvingen een vlag en eveneens een banner voor bij de Grote Kerk.

 

Contact Naar Buiten: naarbuiten@dalfsen.gkv.nl

Goede Vrijdag, de Kruisweg in beeld en geluid

GOEDE VRIJDAG

Op Goede Vrijdag herdenken wij de bittere

kruisdood van onze Here Jezus Christus.

Hij liet zich vrijwillig bespotten, martelen en ter dood

brengen om voor ons de relatie met God te herstellen.

-oOo-

De profeet Jesaja zei het eeuwen daarvoor al:

“Maar Hij werd doorboord

om onze overschrijdingen,

verbrijzeld om onze ongerechtigheden;

de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem,

door Zijn striemen is ons genezing geworden!

(Jesaja 53:5)

-0O0-

Deze beeld-muziek presentatie richt onze aandacht

op de lijdensweg van Christus vanaf het paleis

van Pontius Pilatus tot aan de begrafenis.

Deze lijdensroute staat bekend als ‘de Kruisweg’.

Hij wordt volgens traditie in de vorm van 14 schilderijen of

beeldplastieken afgebeeld op plaatsen met een sacrale functie.

De muziek is gecomponeerd door Vangelis.

Een Griekse Rapsodie met zangstem van Irene Papas.

De teksten zijn genomen uit het evangelie volgens

Mattheüs en zijn ontleend aan de Naardense Bijbel.

 

Podium van Kerken biedt een Podium aan…

Deze week begint de 40-dagen tijd. Het is een tijd waarin christenen zich gaan voorbereiden op de kern van hun geloof: Pasen. In de 40-dagen tijd worden we uitgenodigd om onze aandacht meer en meer te richten op God en op wat Hij in ons leven wil realiseren. Het is een tijd van meer stilte en toeleg op gebed en lezing van de bijbel. Het is een tijd van intensere geestelijke training, die ons ook helpt om te herstellen, goed te maken wat verkeerd is gegaan. Wij worden daarbij graag ondersteund door onze gezamenlijk bijeenkomsten in de kerk. Door corona is het niet mogelijk om naar de kerk te komen. Het Podium van Kerken komt daarom naar u toe. Het Podium van Kerken biedt de kerken van Dalfsen een Podium aan voor het volgende: vanaf woensdagavond 17 februari tot en met 2 april is er door de week elke avond om 19.00 uur een meditatief momentje, van ongeveer een kwartier te volgen thuis achter de computer.

 

Maandag vanuit De Hoeksteen, NGK Dalfsen

via YouTube-kanaal_GKv_NGK_Dalfsen

 

Dinsdag vanuit Het Kruispunt, GKv Dalfsen

via YouTube-kanaal_GKv_NGK_Dalfsen

 

Woensdag vanuit de Grote Kerk, PGDalfsen

via PGDalfsen.nl

 

Donderdag vanuit Cyriacus, RK Dalfsen (18 februari, 4 maart, 25 maart, 1 april)

via RK Cyriacus Dalfsen

Donderdag vanuit Cyriacus, RK Hoonhorst (25 februari, 11 maart en 18 maart)

via RK Cyriacus Hoonhorst

 

Vrijdag vanuit de Vechtstroomgemeente Dalfsen

via YouTube-kanaal_Vechtstroomgemeente_Dalfsen

Sing-in 21 februari Grote Kerk Dalfsen

Op zondagavond 21 februari zal er een Sing-in worden verzorgd vanuit de Grote Kerk. Dit is een livestream uitzending via Kerkomroep en Kerkdienstgemist. Op www.pgdalfsen.nl kan men de link ernaartoe aanklikken. De uitzending begint om 18.30 uur. Men kan inschakelen vanaf 18.20 uur. De Sing-in heeft als titel meegekregen: Houd afstand – maar God is dichtbij’. In deze tijd  moeten we afstand houden van elkaar en moeten we nadenken over het aantal bezoekers thuis en bij wie je individueel op bezoek kunt gaan. Vier je wel of niet je verjaardag en hoe dan? En je vraagt je af welke rol God in dit alles speelt. Te midden van alle onzekerheden mogen we weten: Hij is erbij. En Hij is dichtbij. De liederen die ten gehore gebracht worden zijn bedoeld om thuis mee te zingen. Voor de kinderen zijn er mooie liederen gekozen en is er een kleurplaat bij een van de liederen te downloaden van www.pgdalfsen.nl. Tijdens de Sing-in kunnen zij die kleuren.

Medewerking wordt o.a. verleend door Mirjam Jansen (piano), Jan Kramer (gitaar), Leonardo van Lenthe (viool), Edwin Vetkamp (basgitaar), Floris Meerveld (piano), Margo en Christine van den Brink (piano). Verzoeknummers opgeven voor deze Sing-in is niet mogelijk, maar wie een lied wil doorgeven voor een andere keer kan mailen naar: jetta@home.nl.

De collecte die anders gehouden zou worden is bestemd voor het Eetcafé van Er is Hoop Zwolle. Zij werken nu in coronatijd samen met het Leger des Heils dat met de soepbus gezonde maaltijden en soep uitgeeft aan mensen die veel op straat leven. Men kan overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Dalfsen: NL66 RABO 0312806892 o.v.v. St. Er is Hoop Zwolle – Eetcafé.

Door de corona omstandigheden is het niet mogelijk om fysiek aanwezig te zijn in het kerkgebouw. Door thuis mee te doen hoopt men de verbondenheid te benadrukken. Samen zingen verbindt, ook als je fysiek niet bij elkaar bent. Meer info: 0529-434203.

WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID 2021

 

thema: BLIJF IN MIJN LIEFDE

In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Naar schatting doen in Nederland zo’n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief. Ook jij kunt meedoen!In Dalfsen organiseert het Podium van Kerken deze week van gebed. Vanwege de huidige lockdown met bijbehorende corona-maatregelen kunnen er geen live-bijeenkomsten worden gehouden. Daarom zullen alle activiteiten digitaal worden verzorgd.

De gebedsweek in Dalfsen is van za 16 t/m vr 22 januari.

Op zaterdag 16 januari zal de openingsviering worden verzorgd vanuit de RK Cyriacus in Hoonhorst. De oecumenische kaars zal daar uitgereikt worden, als symbool van de verbondenheid van alle kerken die hierbij aangesloten zijn.

Van maandag 18 t/m 22 januari zullen dan door de verschillende kerken in Dalfsen de gebedsvieringen worden uitgezonden. Alle uitzendingen beginnen om 19.00 uur. In onderstaand overzicht staan ook de links vermeld waar deze vieringen dan via internet te volgen zijn:

 

za   16      RK Hoonhorst Openingsviering      blijf in mijn liefde

via St. Cyriacus Hoonhorst – YouTube

 

ma 18    NGK Dalfsen                                     verborgen groeien

via GKv NGK Dalfsen – YouTube

 

di   19    Vechtstroom-gemeente               één lichaam vormen   

via Grote Kerk Dalfsen – Kerkomroep.nl

 

wo 20    RK Dalfsen                                                samen bidden 

via RK H Cyriacus Dalfsen – Kerkdienstgemist.nl

 

do  21    PGDalfsen                        veranderen door het woord

via Grote Kerk Dalfsen – Kerkomroep.nl

 

vr   22    GKv Dalfsen                                                 liefde tonen

via GKv NGK Dalfsen – YouTube

 

Meer informatie en materiaal: https://www.weekvangebed.nl/

Beeldverslag KERSTTUINEN 2020 !!

Bekijk hieronder nogmaals het resultaat. Want helaas…. is alles weer afgebroken en opgeruimd! Maar wat hebben wij er toch onwijs van genoten dat zo veel mensen (wij schatten rond de 1000!!) de weg naar ‘Kerst in Dalfsen’ gevonden hebben en dat we zo veel mensen mochten meenemen ‘op reis’. We werden overspoeld met mooie positieve reacties en dat maakt ons enorm dankbaar! Bij ons borrelen al weer nieuwe ideeën en plannen, dus wie weet tot volgende Kerst?!!