Sing for the KING 28 april

DALFSEN – ‘Sing for the KING’ is een interkerkelijke Sing-in in Dalfsen die voor jong en oud gehouden wordt in de tent van de Oranjefeesten op zondagmorgen 28 april 2024, aanvang 9.30 uur.

Deze Sing-in is georganiseerd door het Platform Evangelisatie Dalfsen in samenwerking met de Oranjevereniging. Mensen van verschillende kerken doen mee. Er zal veel gezongen worden. Een interkerkelijk samengestelde band onder leiding van Han Peter Mentjox begeleidt en ondersteunt de samenzang. Henriëtta Kuipers presenteert Sing for the KING. Er is ook een moment voor de kinderen.

Spreker dit jaar is Coen Nuijten. Coen houdt een korte toespraak over het thema TRUST THE KING. Hij is spreker, coach en schrijver. In zijn boek Verander je leven in negen minuten laat Coen Nuijten zien hoe je je leven heel simpel een upgrade kunt geven. En hoe je meer diepgang, rust en energie kunt krijgen door gezonde gewoontes. Het boek zal verkrijgbaar zijn bij de boekentafel. Ook is Coen betrokken bij C-Generations: kerken helpen om jonge mensen een thuis te bieden.

De toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden, die na aftrek van de onkosten bestemd is voor C-Generations en Deelpakket Dalfsen.

De tent gaat om 9.00 uur open. Na afloop om ongeveer 10.45 uur wordt koffie, thee en limonade aangeboden en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Iedereen is welkom!

Info: 0529-434203

vergadering podium van kerken

De deelnemers aan het podium van kerken vergaderen woensdag 10 april van 15.00 – 17.00 in het parochiecentrum van de RK kerk in Dalfsen.

Wil je iets vragen of aandragen neem contact op met de secretaris: Ankie van Leeuwen: ankievvwijthmen@kpnmail.nl

 

leerhuisavond over Openbaring

 

Het boek Openbaring wordt vaak als ingewikkeld ervaren, met zijn schijnbaar dreigende taferelen van plagen en beesten in de eindtijd, de Armageddon.

Echter, in dit boek schuilt ook een boodschap van troost!

Hoe kan dat? Hoe moeten we dit boek lezen?

Daar gaan we op één avond bij stilstaan.

Het thema is: “De rode lijn door het boek Openbaring: over een Lam en een draak”.

 

We zien ernaar uit om u te verwelkomen op 6 maart en hopen op een mooie avond!

 

Wanneer: Woensdagavond 6 maart, om 20.00u. (inloop met koffie om 19.45 uur)

Spreker: Ds. At Kramer

Locatie: Het Kruispunt

Aanmelding:  Aanmelden is niet verplicht, maar wordt op prijs gesteld. Dit kan door een mail te sturen naar leerhuis@ngkdalfsen.nl

Kerstavonddienst 2023: Vrede voor iedereen

“Vrede voor iedereen!” Dat is het thema van de kerstavonddienst op 24 december 2023 in de Trefkoele+.
We willen samen het kerstfeest vieren; Kerst is het feest waar wordt gevierd dat Jezus geboren is en licht en vrede op aarde bracht. Bij deze hoopvolle gebeurtenis willen we samen stilstaan.
We gaan samen zingen, kijken en luisteren in deze dienst die geschikt is voor alle leeftijden. Na afloop is er koffie, thee, ranja en wat lekkers! Van harte welkom aan iedereen! De zaal is open vanaf 18:30 uur. Aanvang 19:00 uur.

‘Kerst in Dalfsen’ is een initiatief, waarbij gemeenteleden van verschillende kerken samenwerken.

Programma Toerusting PG Dalfsen

Help de Fietserieje aan de publieksprijs!

De Fietserieje in Dalfsen is genomineerd voor de Ariënsprijs, als 1 van 25 geweldige, diaconale initiatieven.
Iedereen wordt uitgenodigd om te stemmen; want wij bepalen met zijn allen de Publieks prijs. Je kan stemmen via:
https://www.aartsbisdom.nl/stembus

Dit najaar wordt voor de zevende keer de Ariëns Prijs voor Diaconie uitgereikt, door het bisdom Utrecht. Hiervoor zijn vijfentwintig initiatieven genomineerd. De jury heeft inmiddels alle projecten bezocht. Maar ook wij als publiek mogen onze keus maken:
Naast de Ariëns Prijs voor Diaconie wordt dan ook de PublieksPrijs uitgereikt: Deze openbare stemronde duurt tot 15 oktober 2022.
De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 22 oktober in het Titus Brandsma Huis te Deventer (Colmschate).

Over de fietserieje:
Het begon in Dalfsen met een werkplaats, waar minima en statushouders leerden hoe hun fiets te onderhouden. Het is inmiddels uitgegroeid tot het kunnen kopen van een fiets, kinderzitjes en fietstassen voor een schappelijk bedrag. Fietsen worden aan de Fietserieje gegeven, gerepareerd tot een veilig vervoermiddel en verkocht. Behalve aan Oekraïners. Die krijgen een fiets, omdat onbekend is hoe zij er financieel voorstaan. Als een gekregen fiets te slecht is om op te knappen, worden er onderdelen afgehaald en gebruikt om andere fietsen op te knappen. Zes professionele jongens en een stagiaire werken per toerbeurt aan de fietsen.
Video: www.youtube.com/watch?v=veBNO_NnNO8

Sing-in 21 februari Grote Kerk Dalfsen

Op zondagavond 21 februari zal er een Sing-in worden verzorgd vanuit de Grote Kerk. Dit is een livestream uitzending via Kerkomroep en Kerkdienstgemist. Op www.pgdalfsen.nl kan men de link ernaartoe aanklikken. De uitzending begint om 18.30 uur. Men kan inschakelen vanaf 18.20 uur. De Sing-in heeft als titel meegekregen: Houd afstand – maar God is dichtbij’. In deze tijd  moeten we afstand houden van elkaar en moeten we nadenken over het aantal bezoekers thuis en bij wie je individueel op bezoek kunt gaan. Vier je wel of niet je verjaardag en hoe dan? En je vraagt je af welke rol God in dit alles speelt. Te midden van alle onzekerheden mogen we weten: Hij is erbij. En Hij is dichtbij. De liederen die ten gehore gebracht worden zijn bedoeld om thuis mee te zingen. Voor de kinderen zijn er mooie liederen gekozen en is er een kleurplaat bij een van de liederen te downloaden van www.pgdalfsen.nl. Tijdens de Sing-in kunnen zij die kleuren.

Medewerking wordt o.a. verleend door Mirjam Jansen (piano), Jan Kramer (gitaar), Leonardo van Lenthe (viool), Edwin Vetkamp (basgitaar), Floris Meerveld (piano), Margo en Christine van den Brink (piano). Verzoeknummers opgeven voor deze Sing-in is niet mogelijk, maar wie een lied wil doorgeven voor een andere keer kan mailen naar: jetta@home.nl.

De collecte die anders gehouden zou worden is bestemd voor het Eetcafé van Er is Hoop Zwolle. Zij werken nu in coronatijd samen met het Leger des Heils dat met de soepbus gezonde maaltijden en soep uitgeeft aan mensen die veel op straat leven. Men kan overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Dalfsen: NL66 RABO 0312806892 o.v.v. St. Er is Hoop Zwolle – Eetcafé.

Door de corona omstandigheden is het niet mogelijk om fysiek aanwezig te zijn in het kerkgebouw. Door thuis mee te doen hoopt men de verbondenheid te benadrukken. Samen zingen verbindt, ook als je fysiek niet bij elkaar bent. Meer info: 0529-434203.

Beeldverslag KERSTTUINEN 2020 !!

Bekijk hieronder nogmaals het resultaat. Want helaas…. is alles weer afgebroken en opgeruimd! Maar wat hebben wij er toch onwijs van genoten dat zo veel mensen (wij schatten rond de 1000!!) de weg naar ‘Kerst in Dalfsen’ gevonden hebben en dat we zo veel mensen mochten meenemen ‘op reis’. We werden overspoeld met mooie positieve reacties en dat maakt ons enorm dankbaar! Bij ons borrelen al weer nieuwe ideeën en plannen, dus wie weet tot volgende Kerst?!!

Sing-in 25 oktober 2020 Grote Kerk Dalfsen

Op zondagavond 25 oktober  a.s. zal een Sing-in worden verzorgd vanuit de Grote Kerk. Dit is een livestream uitzending (beeld en geluid) via Kerkomroep. Op www.pgdalfsen.nl kan men de link ernaartoe aanklikken. De Sing-in begint om 18.30 uur. Men kan inschakelen vanaf 18.20  uur, waarna het eerste lied te horen is. Het thema van deze Sing-in is ‘Jij bent bijzonder’ en zal worden gepresenteerd door Henriëtta Kuipers. De tekst van de liederen zal meelopen onder het uitgezonden beeld. Bovendien zijn de teksten te vinden op www.pgdalfsen.nl . Er is een keuzeblad waarvan men een verzoeknummer ‘ter plekke’ mag opgeven. Stuur een Whats–app berichtje op 25 oktober tijdens het collecte moment naar het nummer dat zal worden genoemd. Voor de kinderen zijn twee mooie liederen gekozen en is er een kleurplaat Jij bent bijzonder te downloaden van de website van de kerk. Tijdens de rest van de Sing-in kunnen zij die kleuren.

De band bestaat uit: Wim van Lenthe (piano), Leonardo van Lenthe (viool). Jan Kramer (gitaar), Edwin Vetkamp (basgitaar), Joke van Lenthe (zang), Marjolein Dekker (zang), Esmee Dekker (zang), Esmée de Jong (zang) en Henriëtta Kuipers (zang). De collecte waarvoor men een bedrag kan overmaken is o.a. bedoeld voor de vluchtelingen van kamp Moria op Lesbos.

Opgave om deze dienst te bezoeken is door de corona omstandigheden niet mogelijk. Door thuis mee te doen hoopt men de verbondenheid te benadrukken. Samen zingen verbindt, ook als je fysiek niet bij elkaar bent.

Meer info: 0529-434203.

5 juli 2020 — SING-IN GROTE KERK DALFSEN

Vanuit de Grote Kerk in Dalfsen wordt a.s. zondag 5 juli via livestream (op Kerkdienstgemist – Protestantse Kerk Dalfsen) een Sing-in uitgezonden. Het thema is Hou vol!, een thema dat helemaal bij deze tijd past. De periode van afstand houden duurt lang en is soms moeilijk vol te houden. Ook mogen we elkaar bemoedigen om ons vertrouwen op God vol te houden. Henriëtta Kuipers zal de Sing-in presenteren. Medewerking wordt verleend door: Floris Meerveld (piano, zang), Jan Kramer (gitaar, zang), Edwin Vetkamp (basgitaar), Nanette Jansen (zang) en Esmée de Jong (zang). Er is – zoals dat in deze Sing-ins altijd gebeurt – tijdens de collecte gelegenheid om een verzoeknummer van een keuzeblad door te geven via Whats app. Het keuzeblad is, evenals de liturgie, een kleurplaat voor de kinderen en de link naar de uitzending, te vinden op www.pgdalfsen.nl

De Sing-in begint om 10.00 uur, vanaf 9.50 uur kan men al inschakelen voor het lied vooraf.

De Evangelisatie Commissie van de Protestantse Gemeente hoopt dat velen thuis of met een groepje in de tuin mee zullen zingen met de liederen. Zingen is twee keer bidden en samen zingen verbindt, ook op afstand. Na afloop is er koffie, thee en limonade…thuis!