Vredesdienst zondag 29 september in de Grote Kerk in Dalfsen.

Op zondag 29 september is de jaarlijkse Vredesdienst om 09.30 uur in de Grote Kerk in Dalfsen. Het thema van deze dienst is: Vrede verbindt over grenzen.

In de liturgie komen hemel en aarde samen. In de hemel zijn wellicht geen grenzen, maar hier op aarde struikelen we er continu over. De ervaring van nu is dat grenzen mensen tegenhouden en dat grenzen verdelen. Als we bidden tot God is het vooral om ons mensen te verbinden met God zelf, met anderen en met de aarde en alle schepselen. Wij bidden grenzeloos. Wij kunnen over grenzen heen stappen en zo samen werken aan een wereld van vrede. U en jij worden van harte uitgenodigd om deze Vredesdienst bij te wonen. Voel ook de vrijheid om iemand uit te nodigen voor deze dienst en deze persoon mee te nemen om deze bijzondere dienst bij te wonen. De voorgangers in deze dienst zijn Tabitha Keuning en Hans Enthoven. Het Herenkoor uit Dalfsen ondersteunt de liederen.

s Avonds om 19.00 uur is er een zangdienst m.m.v. gospelkoor Akousate o.l.v. Bert Bootsma. Het orgel zal worden bespeeld door Wim van Lenthe. Thema is: ‘Welkom’. Nanette Jansen presenteert de zangdienst; er is geen preek. Bij beide diensten is er na afloop gelegenheid elkaar in de kerk te ontmoeten met koffie, thee of limonade. Iedereen is van harte welkom.

kaft boek Beatrice de Graaf - Heilige Strijd

GESPREKSAVOND VREDESWEEK

Vredesavond in de Hoeksteen op 25 september om 20.00 uur

In het kader van de Vredesweek zal op woensdag 25 september in de kerk De Hoeksteen aan de Polhaarweg 34 een gespreksavond plaatsvinden, die om 20.00 uur zal beginnen. Thema van de Vredesweek dit jaar is: Vrede verbindt over grenzen. Op ongedwongen wijze zullen we gedachten van terrorismedeskundige Beatrice de Graaf en rabbijn Jonathan Sacks verkennen.

Deze avond wordt georganiseerd door Podium van Kerken; de pastores Gerard Noordink, Gerard Nederveen en Anco Tol zullen de avond leiden. Een ieder is van harte welkom! Inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur. Voor meer informatie: Gerard Nederveen predikant@ngkdalfsen.nl tel: 06-10337264

kaft boek Beatrice de Graaf - Heilige Strijd

Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad

rabbi Jonathan Sacks – NIET IN GODS NAAM

 

KERKENPROEVERIJ

Zaterdag 14 september van 10.00-16.00 uur in de Grote Kerk. Maar ook wel eens benieuwd wat er op zondag achter de kerkdeuren gebeurt? Iedereen is altijd welkom tijdens de vieringen van de verschillende kerken, maar in september willen we de drempel nog een stuk lager maken dan normaal. Tijdens deze diensten zal er ook uitleg gegeven worden over waarom we dingen doen. Zoek een dienst uit het rijtje (of ga naar allemaal) en voel u welkom.

 

Vechtstroom gemeente 

Zondag 15 september
De Spiegel, Brethouwerstraat 4 in Dalfsen
Aanvangstijd: 10.00 uur

Op deze zondag spreekt Jesse de Haan ook wel bekend als de ‘fietsende dominee’ uit Maastricht. Een jonge vent die boeiend kan vertellen en links kan leggen tussen sportbeoefening en het christelijk geloof. Er is na de dienst gelegenheid tot napraten onder het genot van koffie en thee.

Nederlands Gereformeerde Kerk 

Zondag 15 september
De Hoeksteen, Polhaarweg 34 in Dalfsen
Aanvangstijd: 10.00 uur (vanaf 9.30 uur koffie) 

Deze zondag noemen wij ook wel de startzondag, een feestelijke dag. Alle activiteiten in de kerk gaan weer starten. Dit willen we graag vieren. Viert u dit met ons mee? Na de dienst is er nog een gezellig samenzijn. Voel u welkom!

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt & Nederlands Gereformeerde Kerk

Zondag 15 september
Het Kruispunt, Brethouwerstraat 19, Dalfsen
Aanvangstijd: 19.00 uur

Van harte welkom bij de VierDeDienst die elke zondag om 19.00u wordt gehouden. Dit is een laagdrempelige dienst voor jong en oud. Voor (tot 5 minuten voor aanvang) en na de dienst is er koffie en thee. Laat u verrassen door Woord en muziek.

Rooms Katholieke Kerk

Zondag 22 september
RKKerk, Wilhelminastraat 23, Dalfsen
Aanvangstijd: 9.00 uur

We willen u uitnodigen voor de eucharistieviering op deze zondag met pastor Johan Rutgers. Hij is een van de priesters van de Emmanuelparochie. Na de viering bent u welkom voor koffie/thee in het aangrenzende parochiecentrum.

Protestantse Gemeente Dalfsen 

Zondag 29 september
Grote Kerk, Kerkplein 31,  Dalfsen
Aanvangstijd: 9.30 uur

Oecumenische Vredesdienst in de Vredesweek met als thema ‘Vrede verbindt over grenzen’. We willen ons verbinden met mensen die om geloofsredenen vervolgd worden. Zoeken we grenzen op en durven we een eerste stap te zetten? Ds. Tabitha Keuning en diaken Hans Enthoven zullen voorgaan; met medewerking van het RK Herenkoor. Na afloop is er tijd voor ontmoeting onder het genot van een koffie/ thee of ranja voor de kinderen.

Aanvangstijd: 19.00 uur

Zangdienst zonder preek met als thema “Welkom in de kerk” gepresenteerd door Nanette Jansen, met medewerking van Gospelkoor Akousate uit Dalfsen o.l.v. Bert Bootsma. Wim van Lenthe begeleidt de samenzang. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie / thee / ranja.

Top-2000-dienst op 3 november 2019: SET ME FREE!

Vanuit o.a. Podium van Kerken wordt een Top-2000-dienst georganiseerd. Deze dienst vindt plaats op zondag 3 november in de Grote Kerk te Dalfsen om 19.00 uur. Diverse muzikanten zullen nummers uit de Top 2000 live verzorgen. Immers, er is veel popmuziek die je kan raken en ontroeren, die je graag wilt horen op cruciale momenten in je leven.  Aan deze dienst kun je zelf bijdragen door in de komende tijd te stemmen op favoriete nummers. Houd publicaties over deze dienst in de gaten, zodat je weet hóé je kunt stemmen. En we zien je graag live op zondag 3 november om 19.00 uur: SET ME FREE!

Hermy Bredewold, Ali Kamphuis, Gerard Nederveen en Anco Tol

Kerken proeven op 14 september 2019

Tijdens de  Open Monumentendagen op zaterdag 14 september is er een kerkproeverij in de Grote Kerk te Dalfsen. De aangesloten kerken van het Podium van Kerken in Dalfsen zullen een ‘kerkenplein’ inrichten waar tussen 11.00 – 16.00 uur de verschillende  smaken van de kerken geproefd kunnen worden. Elke kerk een eigen smaak;  samen mogen we de smaak van het evangelie proeven! En misschien zeg jij / zegt u ook: ‘Smaakt naar meer!’ Met doe en luisteractiviteiten voor jong en oud.
We mogen aanschuiven bij de commissie kerkopenstelling die tijdens de Open Monumentendagen de oude en bijzondere geschiedenis van de Grote Kerk zal vertellen. Onder het genot van een kopje koffie/thee of ranja.
Welkom in de kerk!

Week van gebed 2019

’De Week van Gebed voor de eenheid wordt in 2019 gevierd van 20-27 januari met iedere avond om 19.00 een korte viering in diverse kerken te Dalfsen. Dit jaar is het kerkgebouw ‘Het Kruispunt’ aangewezen als ontmoetingsplaats voor de Openingsviering op zaterdagavond 19 januari 2019 om 19.00 uur. Het thema die avond is “Zoek het recht en niets dan het recht” n.a.v. Deuteronomium 16 vers 20. De dienst wordt geleid door de predikanten ds. Gerard Nederveen (NGK) en ds. Anco Tol (PKN). Henk Ophoff heeft toegezegd de muzikale begeleiding voor zijn rekening te willen nemen met als het lukt een gelegenheidskoortje. Wij nodigen u via dit bericht uit om het begin van de avond van 19 januari te reserveren voor het meemaken van deze viering.

Het schema is in de gebedsweek verder als volgt:

  • Maandag 21 januari: `Vechtstroomgemeente (De Hoeksteen). Thema: Oprecht zijn
  • Dinsdag 22 januari:  NGK (De Hoeksteen). Thema: Allesomvattende liefde
  • Woensdag 23 januari:  R.K. kerk Dalfsen. Thema:Wees tevreden
  • Donderdag 24 januari: PKN (Grote Kerk). Thema: Goed nieuws voor de armen
  • Vrijdag 25 januari: GKv (Het Kruispunt). Thema:  Zorg goed voor de aarde

Aanvang van alle vieringen om 19.00 uur.

—————————————————————————-

Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen
‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie.

De reflecties voor de acht dagen en de dienst sluiten aan op het gekozen thema.

Vredesdienst zondag 30 september 9.30 uur in de Grote Kerk

Het is een goede traditie elk jaar de Vredesweek in oecumenisch verband samen te vieren en te bidden voor Vrede. Dit jaar wordt de oecumenische Vredesdienst gehouden in de Grote Kerk te Dalfsen.
Het thema van de dienst is: “Generaties voor Vrede”.
Voorgangers zijn Pastor Gerard Noordink en Dominee Gerard Nederveen.

Muzikale medewerking verleent het RK Herenkoor. Er is kindernevendienst voor kinderen uit de groepen 1 t/m 8 en oppasdienst voor de allerkleinsten. De collecte is bestemd voor het Vredeswerk van PAX. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en limonade.

Van harte welkom,
Podium van Kerken Dalfsen

Aan tafel het gesprek over vrede.

In het kader van de Vredesweek 2018 nodigen wij inwoners van de gemeente Dalfsen uit om aan tafel het gesprek over vrede aan te gaan. Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Verhalen worden gedeeld, want vrede kun je leren, van elkaar. Welke rol kunnen we in Dalfsen spelen om vrede te bevorderen?

Voor deze maaltijd kunnen 100 personen aanschuiven en genieten van ‘wereldse gerechten’ (vegetarisch en niet vegetarisch). Via het e-mailadres: info@podiumvankerkendalfsen.nl (of telefonisch via: 06-43577852) kunt u zich tot uiterlijk zaterdag 21 september aanmelden voor de maaltijd. Aan deze maaltijd zijn geen kosten verbonden.

Datum: dinsdag 25 september 2018
Plaats: Trefkoele Plus
Tijden: inloop vanaf 17.30 uur; maaltijd 18.00 – 19.30 uur

Kerkproeverij Dalfsen — zondag 9 september 2018

Proef Dalfsen nog een keer.

Dit is het thema van Kerkproeverij op 9 september a.s. In Dalfsen wordt op 8 september Proef Dalfsen georganiseerd op de Landelijke Open Monumentendag.
Het Podium van Kerken heeft gemeend daar een mooi vervolg aan te geven met een proeverij van verschillende kerken op de zondag tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Voor jong en oud is er tussen die tijden in de deelnemende kerken iets te proeven van de eigenheid van deze kerken. U bent van harte uitgenodigd om alle gangen van het menu te proeven, maar u kunt ook volstaan met een enkel gerecht. Op de onderstaand menukaart staan de verschillende deelnemende kerken.

MENU.
St Cyriacuskerk, Pleyendal 5.
Proef de uitleg van het ontstaan van deze kerk aan de hand van foto’s en verhalen. De kinderen kunnen met behulp van foto’s antwoorden vinden op vragen over tradities in de kerk. U kunt luisteren naar het verhaal over de geschiedenis van deze kerk of de uitleg volgen over de kruiswegstaties.
Grote Kerk, Kerkplein 31.
Hier kunnen u en de kinderen speurend op zoek om de bijzonderheden te proeven, die deze oude kerk te vertellen heeft. Wat hebben kozakkenpaardjes bijvoorbeeld te maken met de achterste kerkbanken? En hoe kwam de gravin van Rechteren in vroegere dagen naar de kerk?
Gereformeerde kerk “Het Kruispunt”, Brethouwerstraat 19.
Een commissie van ontvangst laat u proeven van dit eigentijdse gebouw. In deze kerk begint om 15.30 uur een middagdienst. U kunt op de achterste bank aanschuiven om een stukje van de dienst te proeven. Dit is ook mogelijk via een scherm in een kerkzaaltje. Laat u verrassen hoe deze kerk het kerkzijn ook in de praktijk brengt van alledag.
Nederlands Gereformeerde Kerk “De Hoeksteen”, Polhaarweg.
Spelenderwijze de kerk proeven en luisteren naar de verhalen. De kinderen kunnen allerlei spelletjes doen. Aan de hand van een powerpoint- presentatie krijgt u een kijkje in het ontstaan van deze kerk. Kom een speerpunt van de kerk proeven: gemoedelijkheid

Podium van Kerken Dalfsen

 

 

 

 

Dit is het thema van Kerkproeverij op zondag 9 september a.s.  In Dalfsen wordt op 8 september ‘Proef Dalfsen’ georganiseerd op de Landelijke Open Monumentendag.

Het Podium van Kerken heeft gemeend daar een mooi vervolg aan te geven met een proeverij van verschillende kerken op de zondag tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Voor jong en oud is er tussen die tijden in de deelnemende kerken iets te proeven van de eigenheid van deze kerken. U bent van harte uitgenodigd om alle gangen van het menu te proeven, maar u kunt ook volstaan met een enkel gerecht. Op de onderstaande menukaart staan de gerechten van de verschillende deelnemende kerken.

Viering tijdens Sproeifeest in Hoonhorst

Van harte nodigen wij u op zondag 1 juli 2018 uit voor de oecumenische viering  welke   wordt gehouden in de feesttent op het terrein van het  Hoonhorster sproeifeest.
Het thema van deze viering is “Feest in de tent”.
Pastor  Marga Klein Overmeen en dominee Anco Tol zullen voorgaan in deze viering.
Excelsior uit Dalfsen verzorgt de muzikale omlijsting.
De collecte komt ten goede aan de Stichting Kinderhulp Beregszasz (SKB).
SKB realiseert vakanties voor kinderen uit Oekraïne naar gastgezinnen in Nederland.
Wij hopen u op 1 juli  te kunnen verwelkomen.