Top-2000-dienst op 3 november 2019: SET ME FREE!

Vanuit o.a. Podium van Kerken wordt een Top-2000-dienst georganiseerd. Deze dienst vindt plaats op zondag 3 november in de Grote Kerk te Dalfsen om 19.00 uur. Diverse muzikanten zullen nummers uit de Top 2000 live verzorgen. Immers, er is veel popmuziek die je kan raken en ontroeren, die je graag wilt horen op cruciale momenten in je leven.  Aan deze dienst kun je zelf bijdragen door in de komende tijd te stemmen op favoriete nummers. Houd publicaties over deze dienst in de gaten, zodat je weet hóé je kunt stemmen. En we zien je graag live op zondag 3 november om 19.00 uur: SET ME FREE!

Hermy Bredewold, Ali Kamphuis, Gerard Nederveen en Anco Tol

Kerken proeven op 14 september 2019

Tijdens de  Open Monumentendagen op zaterdag 14 september is er een kerkproeverij in de Grote Kerk te Dalfsen. De aangesloten kerken van het Podium van Kerken in Dalfsen zullen een ‘kerkenplein’ inrichten waar tussen 11.00 – 16.00 uur de verschillende  smaken van de kerken geproefd kunnen worden. Elke kerk een eigen smaak;  samen mogen we de smaak van het evangelie proeven! En misschien zeg jij / zegt u ook: ‘Smaakt naar meer!’ Met doe en luisteractiviteiten voor jong en oud.
We mogen aanschuiven bij de commissie kerkopenstelling die tijdens de Open Monumentendagen de oude en bijzondere geschiedenis van de Grote Kerk zal vertellen. Onder het genot van een kopje koffie/thee of ranja.
Welkom in de kerk!

Week van gebed 2019

’De Week van Gebed voor de eenheid wordt in 2019 gevierd van 20-27 januari met iedere avond om 19.00 een korte viering in diverse kerken te Dalfsen. Dit jaar is het kerkgebouw ‘Het Kruispunt’ aangewezen als ontmoetingsplaats voor de Openingsviering op zaterdagavond 19 januari 2019 om 19.00 uur. Het thema die avond is “Zoek het recht en niets dan het recht” n.a.v. Deuteronomium 16 vers 20. De dienst wordt geleid door de predikanten ds. Gerard Nederveen (NGK) en ds. Anco Tol (PKN). Henk Ophoff heeft toegezegd de muzikale begeleiding voor zijn rekening te willen nemen met als het lukt een gelegenheidskoortje. Wij nodigen u via dit bericht uit om het begin van de avond van 19 januari te reserveren voor het meemaken van deze viering.

Het schema is in de gebedsweek verder als volgt:

  • Maandag 21 januari: `Vechtstroomgemeente (De Hoeksteen). Thema: Oprecht zijn
  • Dinsdag 22 januari:  NGK (De Hoeksteen). Thema: Allesomvattende liefde
  • Woensdag 23 januari:  R.K. kerk Dalfsen. Thema:Wees tevreden
  • Donderdag 24 januari: PKN (Grote Kerk). Thema: Goed nieuws voor de armen
  • Vrijdag 25 januari: GKv (Het Kruispunt). Thema:  Zorg goed voor de aarde

Aanvang van alle vieringen om 19.00 uur.

—————————————————————————-

Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen
‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie.

De reflecties voor de acht dagen en de dienst sluiten aan op het gekozen thema.

Vredesdienst zondag 30 september 9.30 uur in de Grote Kerk

Het is een goede traditie elk jaar de Vredesweek in oecumenisch verband samen te vieren en te bidden voor Vrede. Dit jaar wordt de oecumenische Vredesdienst gehouden in de Grote Kerk te Dalfsen.
Het thema van de dienst is: “Generaties voor Vrede”.
Voorgangers zijn Pastor Gerard Noordink en Dominee Gerard Nederveen.

Muzikale medewerking verleent het RK Herenkoor. Er is kindernevendienst voor kinderen uit de groepen 1 t/m 8 en oppasdienst voor de allerkleinsten. De collecte is bestemd voor het Vredeswerk van PAX. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en limonade.

Van harte welkom,
Podium van Kerken Dalfsen

Aan tafel het gesprek over vrede.

In het kader van de Vredesweek 2018 nodigen wij inwoners van de gemeente Dalfsen uit om aan tafel het gesprek over vrede aan te gaan. Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Verhalen worden gedeeld, want vrede kun je leren, van elkaar. Welke rol kunnen we in Dalfsen spelen om vrede te bevorderen?

Voor deze maaltijd kunnen 100 personen aanschuiven en genieten van ‘wereldse gerechten’ (vegetarisch en niet vegetarisch). Via het e-mailadres: info@podiumvankerkendalfsen.nl (of telefonisch via: 06-43577852) kunt u zich tot uiterlijk zaterdag 21 september aanmelden voor de maaltijd. Aan deze maaltijd zijn geen kosten verbonden.

Datum: dinsdag 25 september 2018
Plaats: Trefkoele Plus
Tijden: inloop vanaf 17.30 uur; maaltijd 18.00 – 19.30 uur

Kerkproeverij Dalfsen — zondag 9 september 2018

Proef Dalfsen nog een keer.

Dit is het thema van Kerkproeverij op 9 september a.s. In Dalfsen wordt op 8 september Proef Dalfsen georganiseerd op de Landelijke Open Monumentendag.
Het Podium van Kerken heeft gemeend daar een mooi vervolg aan te geven met een proeverij van verschillende kerken op de zondag tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Voor jong en oud is er tussen die tijden in de deelnemende kerken iets te proeven van de eigenheid van deze kerken. U bent van harte uitgenodigd om alle gangen van het menu te proeven, maar u kunt ook volstaan met een enkel gerecht. Op de onderstaand menukaart staan de verschillende deelnemende kerken.

MENU.
St Cyriacuskerk, Pleyendal 5.
Proef de uitleg van het ontstaan van deze kerk aan de hand van foto’s en verhalen. De kinderen kunnen met behulp van foto’s antwoorden vinden op vragen over tradities in de kerk. U kunt luisteren naar het verhaal over de geschiedenis van deze kerk of de uitleg volgen over de kruiswegstaties.
Grote Kerk, Kerkplein 31.
Hier kunnen u en de kinderen speurend op zoek om de bijzonderheden te proeven, die deze oude kerk te vertellen heeft. Wat hebben kozakkenpaardjes bijvoorbeeld te maken met de achterste kerkbanken? En hoe kwam de gravin van Rechteren in vroegere dagen naar de kerk?
Gereformeerde kerk “Het Kruispunt”, Brethouwerstraat 19.
Een commissie van ontvangst laat u proeven van dit eigentijdse gebouw. In deze kerk begint om 15.30 uur een middagdienst. U kunt op de achterste bank aanschuiven om een stukje van de dienst te proeven. Dit is ook mogelijk via een scherm in een kerkzaaltje. Laat u verrassen hoe deze kerk het kerkzijn ook in de praktijk brengt van alledag.
Nederlands Gereformeerde Kerk “De Hoeksteen”, Polhaarweg.
Spelenderwijze de kerk proeven en luisteren naar de verhalen. De kinderen kunnen allerlei spelletjes doen. Aan de hand van een powerpoint- presentatie krijgt u een kijkje in het ontstaan van deze kerk. Kom een speerpunt van de kerk proeven: gemoedelijkheid

Podium van Kerken Dalfsen

 

 

 

 

Dit is het thema van Kerkproeverij op zondag 9 september a.s.  In Dalfsen wordt op 8 september ‘Proef Dalfsen’ georganiseerd op de Landelijke Open Monumentendag.

Het Podium van Kerken heeft gemeend daar een mooi vervolg aan te geven met een proeverij van verschillende kerken op de zondag tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Voor jong en oud is er tussen die tijden in de deelnemende kerken iets te proeven van de eigenheid van deze kerken. U bent van harte uitgenodigd om alle gangen van het menu te proeven, maar u kunt ook volstaan met een enkel gerecht. Op de onderstaande menukaart staan de gerechten van de verschillende deelnemende kerken.

Viering tijdens Sproeifeest in Hoonhorst

Van harte nodigen wij u op zondag 1 juli 2018 uit voor de oecumenische viering  welke   wordt gehouden in de feesttent op het terrein van het  Hoonhorster sproeifeest.
Het thema van deze viering is “Feest in de tent”.
Pastor  Marga Klein Overmeen en dominee Anco Tol zullen voorgaan in deze viering.
Excelsior uit Dalfsen verzorgt de muzikale omlijsting.
De collecte komt ten goede aan de Stichting Kinderhulp Beregszasz (SKB).
SKB realiseert vakanties voor kinderen uit Oekraïne naar gastgezinnen in Nederland.
Wij hopen u op 1 juli  te kunnen verwelkomen.

Oppascentrale gaat door

We kregen de vraag of de oppascentrale alleen in december was of ook in 2018. Goed nieuws: de oppascentrale gaat in ieder geval door tot eind juli. Want dan vertrekken we naar Roemenië. Dus moet u een avondje weg, maar u heeft niemand om op de kinderen te passen?  0529 Unites biedt de oplossing. De oppassers verschillen in de leeftijd van 15 tot 27 jaar en kunnen goed met kinderen omgaan. De opbrengst van de oppascentrale is natuurlijk geheel bestemd voor Casa Ana.

De oppascentrale is te bereiken door te bellen
(0529 434 984 of 0529 43 50 36),
te appen (06 20 61 66 83 of 06 48 53 76 66)
of een mail te sturen naar 0529unites@gmail.com .

0529 Unites is een groep jongeren uit Dalfsen die aankomende zomer ruim een week naar Roemenië gaat om te helpen. Ze noemen zichzelf ‘0529 Unites’, wat zoveel betekent als ‘Dalfsen verbindt’. In Roemenië gaan ze werken bij Casa Ana van oud-dorpsgenoot Jorrit Zelle en zijn vrouw. Casa Ana is een inloophuis voor zigeunerkinderen en staat in het plaatsje Petelea. Het doel is om het speeltuintje bij Casa Ana op te knappen, één of meerdere speeltoestellen voor de kinderen te maken en te klussen in en om het huis. Daar is behoorlijk wat geld voor nodig. Door middel van verschillende projecten wil 0529 Unites geld bij elkaar brengen om het doel te realiseren.

Bent u benieuwd naar andere acties en plannen, houd dan de Facebookpagina in de gaten: www.facebook.com/0529unites. Via deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

We gaan verder als werkgroep VakantieBijbelFeest.

Goed nieuws!

We kunnen door. Vanaf heden gaan we samen met de werkgroep Kind en Evangelisatie van de GKv Dalfsen (Oost en West) verder. Het VakantieBijbelFeest zal een nieuw fenomeen gaan worden in het dorp Dalfsen. We gaan verder als werkgroep VakantieBijbelFeest. Voor deze naam is bewust gekozen omdat dit al goed bekend staat.

In het jaar zullen twee VakantieBijbelFeest dagen zijn, nl:

  • 1ste maandag van de voorjaarsvakantie in de NGK
  • en 1ste maandag van de herfstvakantie in de GKv

Zoals u ziet wordt het in de voorjaarsvakantie dus maar 1 dag. Hiervoor is gekozen naar aanleiding van de uitslagen van de enquête die onder de medewerkers is gehouden.
We gaan hetzelfde materiaal gebruiken in de voorjaars- en deherfstvakantie. De thema’s zullen dus ook doorlopen. Beide dagen krijgen een zelfde soort invulling. Gezellig samenzijn, zingen, Bijbelverhaal, knutselen en spel of toneel of iets wat op dat moment bij het thema past. En natuurlijk wordt het gezamenlijk eten niet vergeten.
Ook hebben we op beide dagen uw hulp nodig, in welke kerk u ook zit het is een gezamenlijke activiteit. Samen kunnen we de kinderen van Dalfsen een fijne dag bezorgen en het evangelie uitdragen.

Grote foto tentoonstelling in Heino

Van 19 mei t/m 9 juni wordt er in de RK. Kerk in Heino een fototentoonstelling gehouden met als thema: RELIGIE NU.
De tentoonstelling bestaat uit 66 foto’s, waarop 66 religieuze voorgan(st)ers te zien zijn:Joden, christenen, moslims, hindoes, boeddhisten, druides, vrijmetselaars – om er maar enkele te noemen – en de talrijke, strenge, en liberale stromingen, waarin zij het geloof belijden in God, Allah, Jahweh of het anderszins Hogere.

Fotograaf Eddy Seesing legde alle geloofsgemeenschappen in Nederland vast. U ziet ze dansend, predikend, biddend of offerend.

De foto’s, waarin het geloof en de spiritualiteit in Nederland zijn samengebracht, herbergen een schat aan nederig stemmende verscheidenheid.

De opening is op zaterdag 19 mei om 15.00 uur in het parochiecentrum achter de kerk. Verdere openingsdagen zijn:

Eerste en Tweede Pinksterdag, zaterdag en zondag: 26 en 27 mei, 2 juni en 3 juni en 9 en 10 juni telkens van 14.00 – 16.00 uur.

U bent van harte welkom om deze foto’s te bekijken.