Oppascentrale gaat door

We kregen de vraag of de oppascentrale alleen in december was of ook in 2018. Goed nieuws: de oppascentrale gaat in ieder geval door tot eind juli. Want dan vertrekken we naar Roemenië. Dus moet u een avondje weg, maar u heeft niemand om op de kinderen te passen?  0529 Unites biedt de oplossing. De oppassers verschillen in de leeftijd van 15 tot 27 jaar en kunnen goed met kinderen omgaan. De opbrengst van de oppascentrale is natuurlijk geheel bestemd voor Casa Ana.

De oppascentrale is te bereiken door te bellen
(0529 434 984 of 0529 43 50 36),
te appen (06 20 61 66 83 of 06 48 53 76 66)
of een mail te sturen naar 0529unites@gmail.com .

0529 Unites is een groep jongeren uit Dalfsen die aankomende zomer ruim een week naar Roemenië gaat om te helpen. Ze noemen zichzelf ‘0529 Unites’, wat zoveel betekent als ‘Dalfsen verbindt’. In Roemenië gaan ze werken bij Casa Ana van oud-dorpsgenoot Jorrit Zelle en zijn vrouw. Casa Ana is een inloophuis voor zigeunerkinderen en staat in het plaatsje Petelea. Het doel is om het speeltuintje bij Casa Ana op te knappen, één of meerdere speeltoestellen voor de kinderen te maken en te klussen in en om het huis. Daar is behoorlijk wat geld voor nodig. Door middel van verschillende projecten wil 0529 Unites geld bij elkaar brengen om het doel te realiseren.

Bent u benieuwd naar andere acties en plannen, houd dan de Facebookpagina in de gaten: www.facebook.com/0529unites. Via deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

We gaan verder als werkgroep VakantieBijbelFeest.

Goed nieuws!

We kunnen door. Vanaf heden gaan we samen met de werkgroep Kind en Evangelisatie van de GKv Dalfsen (Oost en West) verder. Het VakantieBijbelFeest zal een nieuw fenomeen gaan worden in het dorp Dalfsen. We gaan verder als werkgroep VakantieBijbelFeest. Voor deze naam is bewust gekozen omdat dit al goed bekend staat.

In het jaar zullen twee VakantieBijbelFeest dagen zijn, nl:

  • 1ste maandag van de voorjaarsvakantie in de NGK
  • en 1ste maandag van de herfstvakantie in de GKv

Zoals u ziet wordt het in de voorjaarsvakantie dus maar 1 dag. Hiervoor is gekozen naar aanleiding van de uitslagen van de enquête die onder de medewerkers is gehouden.
We gaan hetzelfde materiaal gebruiken in de voorjaars- en deherfstvakantie. De thema’s zullen dus ook doorlopen. Beide dagen krijgen een zelfde soort invulling. Gezellig samenzijn, zingen, Bijbelverhaal, knutselen en spel of toneel of iets wat op dat moment bij het thema past. En natuurlijk wordt het gezamenlijk eten niet vergeten.
Ook hebben we op beide dagen uw hulp nodig, in welke kerk u ook zit het is een gezamenlijke activiteit. Samen kunnen we de kinderen van Dalfsen een fijne dag bezorgen en het evangelie uitdragen.

Grote foto tentoonstelling in Heino

Van 19 mei t/m 9 juni wordt er in de RK. Kerk in Heino een fototentoonstelling gehouden met als thema: RELIGIE NU.
De tentoonstelling bestaat uit 66 foto’s, waarop 66 religieuze voorgan(st)ers te zien zijn:Joden, christenen, moslims, hindoes, boeddhisten, druides, vrijmetselaars – om er maar enkele te noemen – en de talrijke, strenge, en liberale stromingen, waarin zij het geloof belijden in God, Allah, Jahweh of het anderszins Hogere.

Fotograaf Eddy Seesing legde alle geloofsgemeenschappen in Nederland vast. U ziet ze dansend, predikend, biddend of offerend.

De foto’s, waarin het geloof en de spiritualiteit in Nederland zijn samengebracht, herbergen een schat aan nederig stemmende verscheidenheid.

De opening is op zaterdag 19 mei om 15.00 uur in het parochiecentrum achter de kerk. Verdere openingsdagen zijn:

Eerste en Tweede Pinksterdag, zaterdag en zondag: 26 en 27 mei, 2 juni en 3 juni en 9 en 10 juni telkens van 14.00 – 16.00 uur.

U bent van harte welkom om deze foto’s te bekijken.

ONTMOETINGSDIENST 20 mei PINKSTEREN

Op zondagmorgen 20 mei 2018 is er weer een ontmoetingsdienst in de NGK-kerk aan de Polhaarweg in Dalfsen. Daarbij zullen we stilstaan bij PINKSTEREN: oogstfeest! Door Gods Geest mogen we vruchtdragen voor God. Groeien in geloof, hoop, liefde, goedheid, geduld, vriendelijkheid, nederigheid… We zien uit naar een smakelijke dienst :-). Neem gerust ook familie, vrienden of buren mee als gast! De dienst begint om 10.oo uur. Vooraf is er ook al koffie drinken.

Welkom!

Wij heten u van harte welkom op de nieuwe website van podium van kerken Dalfsen.