Diaconaal Platform Dalfsen. Dit is een samenwerking van alle diaconieën in Dalfsen. Op het platform komen verschillende onderwerpen aan de orde waar we als kerken samen bij betrokken zijn zoals: WMO ontwikkelingen, Kerst-actie voor minima, vluchtelingen, armoedebeleid en contacten met burgerlijke overheid.

Jongeren Platform Dalfsen. Door verschillende kerkelijke jongerenwerkers in Dalfsen wordt samengewerkt in activiteiten voor jongeren van zowel in als buiten de kerken. Hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij welzijnsorganisatie SAAM en de Gemeente Dalfsen.

Platform Evangelisatie Dalfsen is een samenwerking van de kerken in Dalfsen, samen hebben we GOED nieuws voor Dalfsen.