Sing for the KING 25 april

Link naar Sing for the King 25 april 11.00 uur

Collecte (correctie):
Helaas bleek na afloop dat de QR-code voor het collecteren problemen opleverde. Men kan een bijdrage overmaken op NL85 RABO 0312 8096 54 t.n.v. GKV Dalfsen-West o.v.v. Sing for the King. Doneren kan ook via de QR-code hieronder. Na aftrek van de onkosten worden de donaties besteed voor plaatselijke ondersteuning.

Blad met liederen/de liturgie

DALFSEN – ‘Sing for the KING’ is een interkerkelijke Sing-in in Dalfsen die gehouden wordt op de zondag vóór Koningsdag. Normaal gesproken gebeurt dat in de feesttent van de Oranjevereniging. Dit jaar wordt het een online viering. Zondag 25 april om 11.00 uur gaat Sing for the King online. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te zingen vanuit zijn eigen huis of tuin, met wellicht een gast.

Sing for the KING is georganiseerd door het Platform Evangelisatie Dalfsen in samenwerking met de Oranjevereniging. Mensen van verschillende kerken in Dalfsen doen mee. Er zal veel gezongen worden, afgewisseld met gebed en Bijbellezing en er zal een korte boodschap gebracht worden. Er zijn ook kinderliederen gekozen zodat de kinderen naar harte lust kunnen meezingen.
Het thema is: King of Love and Peace. Spreker is dit jaar Anne Velema uit Zwolle. Anne is docent Recht aan Hogeschool Windesheim. Hij ziet het als roeping om mensen (in de volle breedte van de kerk) aan de hand van het Woord van God te helpen groeien in geloof.
De presentatie wordt verzorgd door Henriëtta Kuipers. De begeleidende band bestaat uit: Floris Meerveld (piano), Jan Kramer (gitaar), Gerriën Groen (basgitaar), Harm Jan Sietsma (drums), Mirjam van Gelder (zang) en Mirjam Jansen (zang).
Sing for the KING start om 11.00 uur. De link ernaartoe vindt u bovenaan deze pagina. Daar vindt u ook het blad met liederen/de liturgie om eventueel te printen. De organisatie hoopt dat heel veel mensen de gelegenheid nemen om samen van harte – in verbondenheid – mee te zingen. Attendeer vrienden en familie hierop zodat we samen de Koning der koningen kunnen eren en lofzingen, juist in deze bijzondere tijd.
Meer info: 0529-434872